Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Fjärrvärmebyte på Dragarbrunnsgatan

Vi arbetar för framtidens behov av el, värme och vatten i centrala Uppsala. Som ett led i detta kommer framkomligheten på Dragarbrunnsgatan samt i korsningarna Vretgränd och Bäverns gränd, att begränsas i samband med ett större omläggningsarbete av fjärrvärme.

50 mil långt ledningsnät 

Över 90 procent av alla bostäder i Uppsala värms upp av Vattenfalls fjärrvärme, vilket är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert. Ledningarna finns i marken under nästan hela Uppsala. Delar av det nästan 50 mil långa fjärrvärmenätet är från 60-talet, det är nu gammalt och underdimensionerat och behöver bytas ut.

Arbetet med detta pågår på flera ställen och nu är turen kommen till Dragarbrunnsgatan, samt i korsningarna Vretgränd och Bäverns gränd.

Arbetena utförs i samverkan mellan Vattenfall och Uppsala kommun.

Anpassning till dagens krav på hållbarhet

Den nuvarande fjärrvärmeledningen är en stor huvudledning från 60-talet som är uttjänt. Rören är gamla och läckor uppstår allt oftare. De gamla rören är även underdimensionerade för framtida behov när Uppsala växer. Nya rör har mindre energiförluster och är anpassade för dagens krav på hållbarhet.

Tidplan

Arbetena beräknas pågå från mitten av maj till november 2021, och delas upp i olika etapper. Under semesterperioden v. 28-31 (12 juli – 8 augusti) täpps gropen igen och framkomligheten för bilar, cyklister och gående återställs. Byggstängsel tas bort. 

Etapp 1: på Vretgränd, i korsningen med Dragarbrunnsgatan. Planerad start i mitten av maj 2021 och beräknas klart i början av juli 2021.

Etapp 2: på Bäverns gränd, i korsningen med Dragarbrunnsgatan. Påbörjas och avslutas enligt planering i augusti 2021. Framkomligheten här kommer inte att påverkas förrän arbetena påbörjas i augusti.

Etapp 3: på Dragarbrunnsgatan, kvarteret mellan Vretgränd och Bäverns gränd. Planerad start i slutet av augusti 2021 och beräknas klart i november 2021.

Så här påverkas du under byggtiden

Under arbetsperioden stängs biltrafiken av på sträckan mellan Vretgränd och Bäverns gränd. Sommarveckorna 28-31 öppnas gatorna för trafik igen och framkomligheten är som vanligt.

Gående och cyklister kan passera under hela arbetsperioden, även om viss väntetid kan uppstå när många vill passera på sträckan samtidigt.

Affärer och övriga verksamheter kommer att kunna hålla öppet precis som vanligt.

Avstängning av värme och vatten

Två avbrott kommer att inträffa där boende och verksamheter drabbas av att värmen och varmvattnet stängs av. Avbrotten beräknas ske någon gång under juni respektive oktober. Information om exakt datum och hur lång tid avstängningen blir, ombesörjs av Vattenfall.

Investering i hållbar framtid

Fjärrvärmenätet är en viktig del av Uppsalas energisystem och bidrar till det cirkulära samhället. Investeringar i fjärrvärmen är en investering i en hållbar framtid och bidrar till Uppsalas klimatmål om ett fossilfritt Uppsala 2030.

Varför tar arbetet så lång tid?

Se Vattenfalls film om fjärrvärmearbeten i Uppsala kommun. En minut in i filmen berättas om hur Vattenfall arbetar med fjärrvärmedragning i Uppsala.

Kontakt

Uppsala kommun: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Vattenfall: kundservice tel 020-36 00 36