Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fjärrvärmebyte på Dragarbrunnsgatan

Från maj till december 2023 utförs fjärrvärmebyte på Dragarbrunnsgatan. En stor huvudledning från 60-talet är uttjänt och behöver bytas ut. Under arbetet kommer framkomligheten på Dragarbrunnsgatan att begränsas.

Planerade avstängningar av vatten och värme

Flera avbrott kommer att inträffa där boende och verksamheter drabbas av att värmen och varmvattnet stängs av. 

Fjärrvärmeavbrott:

  • preliminärt avbrott planeras i oktober 2023. Exakt när avbrotten sker kan inte fastställas innan arbetet påbörjats. Berörda kunder kommer att få information inför avbrotten.

Information om exakt datum och hur lång tid avstängningen blir, ombesörjs av Vattenfall.

Vattenfalls information om arbetet på Dragarbrunnsgatan

Påverkan för gående, cyklister och bilar

Biltrafiken stängs av på Dragarbrunnsgatan från Vretgränd till norr om Bangårdsgatan samt i korsning med Bangårdsgatan. 

Gående och cyklister kan passera, även om viss väntetid kan uppstå
när många vill passera på sträckan samtidigt.

Vår utgångspunkt är att näringsidkare med flera ska kunna hålla öppet som vanligt.

Anpassning till dagens krav på hållbarhet

Den nuvarande fjärrvärmeledningen är en stor huvudledning från 60-talet som är uttjänt. Rören är gamla och läckor uppstår allt oftare. De gamla rören är även underdimensionerade för framtida behov när Uppsala växer. Nya rör har mindre energiförluster och är anpassade för dagens krav på hållbarhet.

Över 90 procent av alla bostäder i Uppsala värms upp av Vattenfalls fjärrvärme, vilket är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert. Ledningarna finns i marken under nästan hela Uppsala. 

Arbetena utförs i samverkan mellan Vattenfall och Uppsala kommun.

Etappbeskrivningar

  1. På Dragarbrunnsgatan söder om Bangårdsgatan. Arbetet påbörjades och avslutades i maj 2023.
  2. På Dragarbrunnsgatan i korsningen med Vretgränd. Arbetet påbörjades i maj 2023 och avslutades i juni 2023.
  3. På Dragarbrunnsgatan från Vretgränd till norr om Bangårdsgatan samt i korsningen med Bangårdsgatan. Arbetet påbörjades i juni 2023 och beräknas klart i december 2023.

karta_dragarbrunn.png

Investering i hållbar framtid

Fjärrvärmenätet är en viktig del av Uppsalas energisystem och bidrar till det cirkulära samhället. Investeringar i fjärrvärmen är en investering i en hållbar framtid och bidrar till Uppsalas klimatmål om ett fossilfritt Uppsala 2030.

Varför tar arbetet så lång tid?

Se Vattenfalls film om fjärrvärmearbeten i Uppsala kommun. En minut in i filmen berättas om hur Vattenfall arbetar med fjärrvärmedragning i Uppsala.

Kontakt

Uppsala kommun: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Vattenfall kundservice telefon 020–23 23 00.