Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fjärrvärmebyte på Dragarbrunnsgatan

Från maj till december 2023 utförs fjärrvärmebyte på Dragarbrunnsgatan. En stor huvudledning från 60-talet var uttjänt och har nu bytts ut. Arbetet är nästan klart och det som återstår är finjustering av ytan vilket görs under våren 2024 när temperaturen är lite högre.

Påverkan för gående, cyklister och bilar

Under vecka 19 och 20 pågår finjustering av markytan. I samband med det kommer vissa trafikstörningar att förekomma. 

Planerade avstängningar av vatten och värme

Inga ytterligare avstängningar av värme och varmvatten planeras.

Vattenfalls information om arbetet på Dragarbrunnsgatan

Anpassning till dagens krav på hållbarhet

Den tidigare fjärrvärmeledningen var en stor huvudledning från 60-talet som var uttjänt. Rören var gamla och läckor uppstod. De gamla rören var även underdimensionerade för framtida behov när Uppsala växer. De nya rören har mindre energiförluster och är anpassade för dagens krav på hållbarhet.

Över 90 procent av alla bostäder i Uppsala värms upp av Vattenfalls fjärrvärme, vilket är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert. Ledningarna finns i marken under nästan hela Uppsala. 

Arbetena har utförts i samverkan mellan Vattenfall och Uppsala kommun.

Etappbeskrivningar

  1. På Dragarbrunnsgatan söder om Bangårdsgatan. Arbetet påbörjades och avslutades i maj 2023.
  2. På Dragarbrunnsgatan i korsningen med Vretgränd. Arbetet påbörjades i maj 2023 och avslutades i juni 2023.
  3. På Dragarbrunnsgatan från Vretgränd till norr om Bangårdsgatan samt i korsningen med Bangårdsgatan. Arbetet påbörjades i juni 2023 och beräknas klart i december 2023.

karta_dragarbrunn.png

Investering i hållbar framtid

Fjärrvärmenätet är en viktig del av Uppsalas energisystem och bidrar till det cirkulära samhället. Investeringar i fjärrvärmen är en investering i en hållbar framtid och bidrar till Uppsalas klimatmål om ett fossilfritt Uppsala 2030.

Varför tar arbetet så lång tid?

Se Vattenfalls film om fjärrvärmearbeten i Uppsala kommun. En minut in i filmen berättas om hur Vattenfall arbetar med fjärrvärmedragning i Uppsala.

Kontakt

Uppsala kommun: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se

Vattenfall kundservice telefon 020–23 23 00.