Europeiska trafikantveckan

Årlig kampanj

Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 16–22 september varje år runt om i Europa.

Under kampanjveckan erbjuder Uppsala kommun ett flertal aktiviteter för alla uppsalabor.

Mer information publiceras här under våren.

Foto: Dan Pettersson