Europeiska trafikantveckan

Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 16–22 september varje år runt om i Europa.

Under kampanjveckan erbjuder Uppsala kommun flera aktiviteter för förskolebarn, skolelever, arbetsplatser och Uppsalabor.

Måndag 17 september

Startskott för Klimatmatchen

Klimatmatchen är en tävling för ungdomslag och föreningar i Uppsala kommun som går ut på att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteter. Tillsammans samlar laget ihop poäng för varje resa och tävlar om fina priser. Tävlingen pågår 17 september–19 oktober. 

Läs mer om Klimatmatchen

Tisdag 18 september

Buslätt att cykla rätt, Vaksala torg

Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Endast föranmälda förskolor. 

Läs mer om buslätt att cykla rätt

Torsdag 20 september

Diplomering av cykelvänlig arbetsplats

Plats: Ekonomikum Hörsal 1
Tid: 13.00–15.00

För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lättare för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten finns utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Under trafikantveckan tilldelas de deltagande arbetsplatserna med diplom enligt stjärn-graderna Cykelprima, Cykelförträfflig, Cykelutmärkt, Cykelbra och Cykelhygglig. Även de särskilda utmärkelserna flest antal stjärnor och flest antal uppfyllda kriterier kommer tillkännages.

Läs mer om cykelvänlig arbetsplats 

Inspirationsföreläsning med Anya Ernest

Under diplomeringen av cykelvänlig arbetsplats föreläser Anya Ernest, UX- och tjänstedesigner vid Chalmers och Evry, om hur vi med hjälp av förståelse för speldesign kan få människor att göra saker de egentligen inte vill göra. Helt frivilligt. Inspirationsföreläsningen är öppen för allmänheten i mån av plats, välkomna! 

Fredag 21 september

Trafiksäkerhetsdagen

Plats: Stora Torget
Tid: 11.00–16.00

Snacka nya hastigheter, övergångställen och konsekvenser av farthinder med oss. Prova på älgskadeföreningens viltsimulator och se hur ett dynamiskt farthinder aktiveras. Energi- och klimatrådgivarna är på plats för att prata om hållbart resande. Prata säker cykel och testa om du är en smart trafikant – att du har TrafiQ.

Pågår under hela veckan

Trafikkalendern - gå och cykla till skolan

Gå och cykla till skolan är en tävling som varje år arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt att förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Aktiviteten engagerar varje år cirka 50 000 elever och pedagoger i årskurs F-6.

Totalt delar Trafikkalendern ut priser för mer än 50 000 kronor. I år bidrar även Uppsala kommun med lokala priser utöver de nationella prissummorna.

Läs mer om säkra skolvägar

Mer information

Läs mer om Trafikanveckan i Sverige

Läs mer om Trafikantveckan i Europa