Cykelveckan

Cykelveckan arrangeras varje år. Under veckan kan du delta i olika aktiviteter och träffa kommunen för att prata om allt som rör cykling i Uppsala.

2018 års cykelvecka gick av stapeln 14-20 maj. Under veckan anordnade vi olika aktiviteter och pratade med våra besökare om allt som rör cykling i Uppsala.

Under årets cykelvecka kunde du till exempel

  • höra om de projekt och insatser som pågår i kommunen för fler och säkrare cyklister
  • besöka oss under cykeldagen vid Resecentrum och passa på att få en enklare service av sin cykel
  • lämna synpunkter, idéer och förslag till hur vi kan göra det ännu bättre för cyklister
  • lära sig mer om trafiksäkerhet och bli en ännu smartare trafikant genom projektet TrafIQ.