Intresseanmälan cykelvänlig arbetsplats

Intresseanmälan cykelvänlig arbetsplats

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Din organisation eller arbetsplats

 

Kontaktuppgifter

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi raderar uppgifterna när arbetsplatsen inte längre deltar i projektet.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.