Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Är du engagerad, flexibel och full av idéer? Då kan du bli en av kommunens äldreambassadörer och bidra till en äldrevänlig kommun. Uppdraget är en unik möjlighet att verka för dialog, delaktighet och engagemang i frågor som rör äldre i Uppsala. Vi söker 10 äldreambassadörer.

En del i arbetet för en äldrevänlig kommun

Inom arbetet med äldrevänlig kommun har det kommit fram att äldre i kommunen saknar information om hur arbetet går. Vi behöver därför bli bättre på att nå ut till och involvera Uppsalabor i åldern 60+, inte minst med hänsyn till gruppens bredd och variation.

Det är ett pågående arbete som omfattar olika strategier och insatser för representativitet och delaktighet. Äldrevänlig kommun är ett kommunövergripande arbete med ett hälsofrämjande fokus. 

Läs om hur vi arbetar med äldrevänlig kommun.

En försöksverksamhet under 2022

Under 2022 vill Uppsala kommun, på initiativ från Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd, anställa tio äldreambassadörer. Som äldreambassadör är du anställd 10 procent under 2022.

Äldreambassadörsprojektet är en försöksverksamhet under 2022 som handlar om att prova och utveckla idén om äldreambassadörer. Det är därför viktigt att du som söker är en engagerad, flexibel och idérik person som kan bidra till att prova och utveckla rollen som äldreambassadör.

Som äldreambassadör är du kommunens lokala kontaktperson i äldrefrågor. Det handlar dels om att informera lokalt om hur det kommunala arbetet med äldrevänlig kommun går, dels om att fånga upp och förmedla åsikter, kommentarer och idéer från Uppsalabor till arbetet med äldrevänlig kommun.

Ditt uppdrag är att inom ett geografiskt område disponera din arbetstid på det sätt som du själv finner lämpligt för att utföra ditt uppdrag. En gång i veckan deltar du i ett digitalt möte via Teams med övriga äldreambassadörer, äldreombudsmannen och samordnaren för äldrevänlig kommun. På mötet informerar vi varandra och diskuterar möjligheter, behov och problem.

Uppdraget kräver att du är självgående, van att ta eget ansvar och har egna idéer om hur du ska förvalta ditt uppdrag på bästa sätt i ditt geografiska ansvarsområde. Det kan handla om att informera muntligen eller skriftligen i olika sammanhang som du själv, i dialog med äldreombudsman, samordnare och övriga ambassadörer, finner lämpliga. Det kan handla om att finnas tillgänglig för information, diskussion och lyssnande vid strategiska platser på strategiska tider på dygnet.

Viktigt att observera är att du inte får extra ersättning för exempelvis egna transporter. De geografiska ansvarsområdena ser mycket olika ut och har olika förutsättningar, men ambassadörsuppdraget måste ändå lösas inom ramen för den arbetstid och ersättning som tjänsten omfattar.

Tio geografiska områden

Våra äldreambassadörer ska verka i tio geografiska områden inom Uppsala.

  • Höganäs, Centrum, Främre Luthagen-Fjärdingen, Slottet-Sjukhuset och Kungsängen
  • Svartbäcken, Tuna Backar, Bärby Hage, Ärna, Librobäck-Husbyborg, Luthagen, Rickomberga, Berthåga-Hällby och Stenhagen
  • Polacksbacken, Rosendal, Kåbo, Kungsgärdet, Flogsta-Ekeby, Eriksberg, Kvarnbo och Håga
  • Norby, Valsätra, Bäcklösa, Gottsunda, Gamla-Södra Gottsunda och Valsätra
  • Ulleråker, Ultuna, Sunnersta, Uppsala kungsäng, Nåntuna-Vilan, Sävja och Uppsävja-Bergsbrunna
  • Gamla Uppsala, Nyby, Löten, Gränby, Brillinge, Kapellgärdet, Kvarngärdet, Årsta. Sala backe, Fålhagen, Slavsta, Fyrislund och Boländerna
  • Järlåsabygden, Vängebygden och Södra Hagundabygden
  • Västra Bälingebygden, Östra Bälingebygden och Björklingeområdet
  • Gamla Uppsalabygden, Storvretabygden, Vattholmabygden och Skyttorpsbygden
  • Vaksalabygden, Södra Rasbobygden, Norra Rasbobygden, Danmarksbygden, Funbobygden, Almungebygden och Knutbybygden

Se de geografiska områdena på en karta. (PDF, 250 KB)

Din bakgrund

Vi söker dig som har ett brett lokalt kontaktnät bland äldre, till exempel genom erfarenhet från engagemang i pensionärsförening. Arbetet kräver att du har tillgång till och förmåga att använda dig av datorprogrammet Teams. I Teams har vi våra återkommande digitala möten. God svenska i tal och skrift är ett krav. För vissa geografiska ansvarsområden är det meriterande om du förutom svenska även talar engelska och/eller arabiska.

Som person är du flexibel och ser möjligheter. Du kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat.

För att få arbeta inom våra olika vård- och omsorgsverksamheter ska du vara vaccinerad mot covid-19.

Ansök om att bli äldreambassadör

Ansök om att bli äldreambassadör

Frågor

Om du har frågor om uppdraget som äldreambassadör är du välkommen att kontakta äldreombudsman Heléne Stenlund eller samordnare Kenny Jansson.

Heléne Stenlund, äldreombudsman: 018-727 12 39
Kenny Jansson, samordnare: 018-727 87 79