Lämna dina tankar och idéer

Här kan du lämna dina tankar och idéer till barn- och ungdomsprogrammet. Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte.

Läs mer om barn- och ungdomsprogrammet.

Lämna tankar och idéer till barn- och ungdomsprogrammet

Frågor vi önskar få svar på är till exempel:

 • Hur ger vi barn och unga mer inflytande?
 • Vad är viktigt för att barn och unga ska trivas i Uppsala?
 • Vad behövs för att alla ska kunna ta studenten?
 • Hur motverkar vi diskriminering och rasism?
 • Hur motverkar vi psykisk ohälsa?
 • Hur får alla en meningsfull fritid?
 • Hur skapar vi trygghet på gator och torg?
 • Hur vill du bo i framtiden?
 • Hur skapar vi fler jobb åt unga?
 • Hur reser vi hållbart i Uppsala?
 • Hur gör vi Uppsala ännu mera hållbart?
Vilket år är du född?

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera synpunkter till barn- och ungdomsprogrammet. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.