Tillsammans tar vi fram ett nytt Barn- och ungdomsprogram

Det är du som är ung idag som är framtiden. Det är du som ska leva i det Uppsala vi bygger idag. Låt oss därför göra det tillsammans. För vem vet bättre än du vilket samhälle du vill leva i? Och vem är bättre på att hjälpa oss att bygga det – än just du?

Under 2018 tar vi fram ett nytt Barn- och ungdomsprogram och en handlingsplan för genomförande. I programmet ska vi bestämma målen för framtiden och i handlingsplanen ska vi beskriva vad vi behöver göra för att nå dem. Barn- och ungdomsprogrammet handlar bland annat om hur vi kan ge dig som ung större inflytande över ditt liv i Uppsala.

Läs kommunstyrelsens beslut om att ta fram ett nytt  barn- och ungdomsprogram. 
(Sida 25 i PDF:en)

Arbetet startar nu!

Tillsammans med dig som är barn eller ungdom, och bor i Uppsala kommun, samlar vi nu under våren in tankar och idéer till både program och handlingsplan. Kommunstyrelsen beslutar om programmet i början av 2019.

Gör din röst hörd i våra workshops, i vår expertpanel eller genom att skriva till oss och berätta vad just du tycker.

Delta i workshop och bli en del av vår expertpanel

Vad är viktigt för dig? Vilka åtgärder ska vi prioritera för att göra Uppsala till en bra plats för barn och unga? 

Under året ska vi genomföra ett antal workshops. På dessa deltar bland andra de ungdomar som är inbjudna att delta i hållbarhetssatsningen we_change. Utifrån dessa workshops tar vi som arbetar på kommunen sedan fram förslag som vi vill diskutera vidare i en expertpanel bestående av barn och unga. Vi vill löpande stämma av arbetet med panelen, både via möten och digitala kanaler. 

Delta gärna i en workshop och/eller bli en del av vår expertpanel. Tack vare dig vet vi om vi är på rätt väg!

Lämna dina tankar och idéer

Redan nu kan du lämna dina tankar och idéer om vad som är viktigt för barn och unga när vi bygger och utvecklar Uppsala långsiktigt. Frågor vi önskar få svar på är exempelvis:

 • Hur ger vi barn och unga mer inflytande?
 • Vad är viktigt för att barn och unga ska trivas i Uppsala?
 • Vad behövs för att alla ska kunna ta studenten?
 • Hur motverkar vi diskriminering och rasism?
 • Hur motverkar vi psykisk ohälsa?
 • Hur får alla en meningsfull fritid?
 • Hur skapar vi trygghet på gator och torg?
 • Hur vill du bo i framtiden?
 • Hur skapar vi fler jobb åt unga?
 • Hur reser vi hållbart i Uppsala?
 • Hur gör vi Uppsala ännu mera hållbart?

Hjälp oss att forma framtiden! 

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Sophie eller Caroline.

Sophie Jonneryd
Utvecklingsledare, kommunledningskontoret
Mobil: 072-593 28 51
E-post:  sophie.jonneryd@uppsala.se

Caroline Strömbäck
Utvecklingsledare, kommunledningskontoret
Mobil: 072-581 95 65
E-post:  caroline.stromback@uppsala.se