Tillsammans tar vi fram ett nytt barn- och ungdomsprogram

Det är du som är ung idag som är framtiden. Det är du som ska leva i det Uppsala vi bygger idag. Låt oss därför göra det tillsammans. För vem vet bättre än du vilket samhälle du vill leva i? Och vem är bättre på att hjälpa oss att bygga det – än just du?

Under 2018 tar vi fram ett nytt barn- och ungdomsprogram och en handlingsplan för genomförande. I programmet ska vi bestämma målen för framtiden och i handlingsplanen ska vi beskriva vad vi behöver göra för att nå dem. Barn- och ungdomsprogrammet handlar bland annat om hur vi kan ge dig som ung större inflytande över ditt liv i Uppsala.

Läs kommunstyrelsens beslut om att ta fram ett nytt  barn- och ungdomsprogram. 
(Sida 25 i PDF:en)

Arbetet startar nu!

Tillsammans med dig som är barn eller ungdom, och bor i Uppsala kommun, samlar vi nu under sommaren in tankar och idéer till både program och handlingsplan. Kommunstyrelsen beslutar om programmet i början av 2019.

För dig som är förälder eller vårdnadshavare

Du som är förälder eller vårdnadshavare kan också lämna tankar och idéer under en begränsad period.

Lämna tankar och idéer som förälder eller vårdnadshavare

Lämna dina tankar och idéer

Du som är 20 år eller yngre kan lämna dina tankar och idéer om vad som är viktigt för barn och unga när vi bygger och utvecklar Uppsala långsiktigt. Frågor vi önskar få svar på är exempelvis:

 • Hur ger vi barn och unga mer inflytande?
 • Vad är viktigt för att barn och unga ska trivas i Uppsala?
 • Vad behövs för att alla ska kunna ta studenten?
 • Hur motverkar vi diskriminering och rasism?
 • Hur motverkar vi psykisk ohälsa?
 • Hur får alla en meningsfull fritid?
 • Hur skapar vi trygghet på gator och torg?
 • Hur vill du bo i framtiden?
 • Hur skapar vi fler jobb åt unga?
 • Hur reser vi hållbart i Uppsala?
 • Hur gör vi Uppsala ännu mera hållbart?

Hjälp oss att forma framtiden! 

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Sophie eller Emma.

Sophie Jonneryd
Utvecklingsledare, kommunledningskontoret
Mobil: 072-593 28 51
E-post:  sophie.jonneryd@uppsala.se

Emma Lillskogen
Utvecklingsledare, kommunledningskontoret
Mobil: 076-137 78 57
E-post:  emma.lillskogen@uppsala.se