Uppsala är Årets klimatstad 2018

Uppsala har utsetts till Årets klimatstad i WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge 2018. Uppsala vann tack vare sina breda insatser för hållbar mobilitet och sina ambitioner kring förnybar energi och energieffektivitet.

Årets tema är hållbar mobilitet

Årets tema i tävlingen är hållbar mobilitet. Fokus har legat på kommunernas arbete att minska utsläppen i städer genom nya transportvanor.

För Uppsalas del har arbetet inom hållbar mobilitet exempelvis bestått av nybyggnation och upprustning av cykelbanor, förbättrad snöröjning och sandning under vintern.

Juryns motivering

Prisutdelningen till Årets klimatstad 2018 hölls 23 maj i Malmö, som en del av den internationella energikonferensen Nordic Clean Energy Week. Förutom Uppsala var Lund och Umeå i final.

Så här löd juryns motivering:

Uppsala framträder som klar vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda samhällsövergripande satsningar och ett starkt fokus på hållbara transporter. Uppsala har definierade mål för förnybar energi och energieffektivitet både i den kommunala organisationen och för kommunen som helhet. Uppsalas stora investeringar i innovativa transportlösningar och elfordonsinfrastruktur uppskattades av juryn.

Prisutdelning_Årets klimatstad

Christoffer Nilsson, Björn Sigurdson och Maria Gardfjell (MP) under prisutdelningen. Foto: Sarah Thorén

Går vidare till internationell final

Uppsala går nu vidare till den internationella finalen i One Planet City Challenge och har chans att bli utvald till global vinnare. Läs mer om One Planet City Challenge på wwf.panda.org.

Fortsatt arbete inom hållbar mobilitet

För Uppsala kommun fortsätter arbetet inom hållbar mobilitet genom att bygga infrastruktur för elfordon, utveckla kollektivtrafiken, samt att ytterligare förbättra förutsättningarna för cyklister. Som boende i Uppsala kommun har du möjlighet att engagera dig i arbetet genom olika kampanjer, exempelvis Vintercyklisten. Läs mer om Vintercyklisten.

Andra stora satsningar inom mobilitet i Uppsala är de kommande spårvagnslinjerna Ultunalänken och Kunskapsspåret. Läs mer om Ultunalänken och Kunskapsspåret.

Läs mer om målet att bli en klimatpositiv stad på klimatprotokollet.uppsala.se.

Mer information

Läs mer i pressmeddelandet Uppsala är årets klimatstad 2018.

Du som har frågor är välkommen att kontakta Maria Gardfjell, Björn Sigurdsson eller Susanne Järved.

Maria Gardfjell
kommunalråd med ansvar för klimat och miljö
Telefon: 018-727 16 81
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Björn Sigurdson
klimatstrateg Uppsala kommun
Telefon: 018-727 12 04
E-post: bjorn.sigurdson@uppsala.se

Susanne Järved
pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se