Äldrevänlig stad

 1. I korthet


  Uppsala har blivit medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Nätverket består idag av över 500 medlemsstäder i 37 länder världen över.

  Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

  Läs mer om Uppsalas medverkan på WHO:s webbplats.

  Fäll ihop
 2. Treårig handlingsplan


  Att bli en äldrevänlig stad är ett långsiktigt åtagande. Första steget har varit att genomföra en baslinjemätning i dialog med kommunens äldre invånare. Synpunkterna blir nu underlag till en treårig handlingsplan som vi ska vi ta fram i samarbete med andra berörda samhällsaktörer. Handlingsplanen med nödvändiga åtgärder inom åtta utvecklingsområden följer en guide som WHO har tagit fram.

  Förbättringsområdena är:

  • samhällsstöd med bra hälso- och sjukvårdstjänster
  • transporter och mobilitet
  • boende och bostäder
  • social delaktighet
  • utomhusmiljöer, parker och byggnader
  • respekt och social tillhörighet
  • medborgardeltagande och sysselsättning
  • kommunikation och information.

  Läs mer om förbättringsmålen på WHO:s webbplats.

  Handlingsplanen beräknas vara klar i mitten av 2018 och sedan startar arbetet med att förverkliga planen tillsammans med viktiga samarbetspartners.

  Fäll ihop
 3. Baslinjemätning


  Tre former av mätningar

  Vi har valt tre olika former för att genomföra mätningen tillsammans med kommunens invånare 60 år och äldre.

  1. Enkätundersökning på gator och torg under september 2016. Totalt svarade cirka 800 personer på enkäten.
  2. Telefonintervjuer med personer som har färdtjänst, cirka 100 personer svarade på frågor under december 2016.
  3. Dialogkonferenser med fördjupande diskussioner på 15 olika platser i kommunen. Cirka 1 000 personer deltog under perioden april–juni 2017. Deltagarna har varit i åldern 60–94 år.

  Utvalda områden

  I listan nedan anges vilka områden vi har besökt i samband med enkätundersökningen och dialogkonferenserna. De här områdena valdes därför att många äldre bor här och för att områdena i sig har lite olika karaktär och avstånd till centrala Uppsala.

  • Fålhagen
  • Svartbäcken
  • Storvreta
  • Björklinge
  • Salabacke
  • Almunge
  • Luthagen
  • Gottsunda
  • Eriksberg
  • Flogsta-Ekeby
  • Årsta
  • Sävja-Bergsbrunna
  • Innerstaden
  • Gränby

  Under dialogkonferenserna har vi valt att strikt följa WHOs guide avseende de åtta olika utvecklingsområdena. Inom respektive utvecklingsområde har vi sedan noggrannt gått igenom mellan 20 och 30 påståenden. Totalt handlar det om cirka 130 påståenden som kommunens äldre invånare har tagit ställning till.

  Vi vill passa på att tacka alla som medverkat och bidragit med synpunkter!

  Ta del av hur dialogen gått till genom att se filminspelningen från Uppsala Konsert & Kongress, juni 2017:

   

  Fäll ihop
 4. Ta del av resultatet från dialogen


  Nu vet vi hur äldrevänlig Uppsala kommun är. De allra flesta äldre i Uppsala kommun tycker att orten de bor på är en bra plats att åldras på. Samtidigt är totalt var fjärde tveksam eller negativ. Allt enligt vår rapport från den historiskt mest omfattande dialogen i Uppsalas historia med 60-plussare som bor centralt och på landsbygden. Var 20:e person i åldern 60–94 år har medverkat och åsikterna är en viktig grund i vårt arbete med att skapa en äldrevänlig stad och landsbygd.

  Läs huvudrapporten. (PDF, 994 KB)

  Läs kortversionen av rapporten. (PDF, 1 MB)

  Läs geografiskt indelad rapport. (PDF, 911 KB)

  Föredrar du att läsa en pappersversion finns det på Kommuninformation och vid de bibliotek som finns i anslutning till de områden som deltagit i mätningen. 

  Fäll ihop
 5. Möten för återrapportering


  Är du en av de 1 800 äldre i Uppsala med omnejd som har tyckt till om allt från utemiljöer till bemötande under årets dialogmöten? I så fall: Stort tack för hjälpen! 

  Nu vill vi berätta för dig om vår analys av resultaten från just ditt närområde. Du har fått en inbjudan skickad till dig per post med information om ditt mötestillfälle. Inbjudan är personlig.

  Anmälan

  Till våra möten inne i Uppsala måste du anmäla dig i förväg. När du har anmält dig får du en bekräftelse skickad hem till dig per post. Ta med dig denna bekräftelse till mötet. Den är din entrébiljett.

  Till våra möten utanför Uppsala behöver du inte anmäla dig i förväg. Kom dock ihåg att du måste ta med dig din inbjudan. Den är din entrébiljett.

  Möten i Uppsala

  Till våra möten inne i Uppsala måste du anmäla dig i förväg. Du kan anmäla dig på något av följande tre sätt:

  • Fyll i anmälan via formulär. Du hittar länkar till formulären lite längre ner på den här sidan.
  • Ring till Kommuninformation på telefonnummer 018-727 18 10.
  • Skicka in talongen som finns i den inbjudan du har fått hemskickad.

  Du som har anmält dig får en bekräftelse skickad hem till dig per post. Ta med dig bekräftelsen till mötet. Den är din entrébiljett.

  Gottsunda, kulturhuset i Gottsunda centrum

  På mötet som ägde rum 24 januari 2018, berättade vi om resultaten från Gottsunda, Sävja, Eriksberg och Flogsta/Ekeby.

  Salabacke, Salabackekyrkan

  På mötet som ägde rum 29 januari 2018, berättade vi om resultaten från Salabacke, Fålhagen, Årsta och Gränby.

  Innerstaden, Uppsala Konsert och Kongress (UKK), sal C

  I innerstaden har vi två möten samma kväll eftersom många är inbjudna. Välj ett möte att anmäla dig till.

  Anmälan är stängd.

  På mötena i innerstaden berättar vi om resultaten från innerstaden, Luthagen och Svartbäcken.

  Datum: tisdag 13 februari 2018 
  Tillfälle 1 (tidiga mötet): 18.00–19.30
  Tillfälle 2 (sena mötet): 20.00–21.30

  Möten utanför Uppsala

  Storvreta, Lyckebokyrkan

  Mötet i Storvreta hölls 28 november 2017.

  Björklinge, PRO Furuliden

  Ta med dig din inbjudan, den är din entrébiljett.

  Datum: torsdag 1 februari 2018 
  Tid: 19.00–20.30

  Almunge, bygdegården

  Ta med dig din inbjudan, den är din entrébiljett.

  Datum: 28 februari
  Tid: 19.00–20.30

  Fäll ihop
 6. Idémöten om handlingsplanen


  Nu börjar vi arbetet med handlingsplan inom projektet Äldrevänlig stad. Medborgardialogen visar på fem utvecklingsområden:

  1. utemiljö och närområde
  2. ålderism
  3. bostäder
  4. landsbygd
  5. den fria tiden.

  Är du 60 år eller äldre i Uppsala kommun och intresserad av att bidra med idéer och förslag inom ett eller flera av dessa områden? Anmäl dig till möten om de olika utvecklingsområdena. 

  Anmäl dig  

  Sista dagen att lämna in en intresseanmälan för att delta på mötena var 5 mars. 

  19 mars – Utemiljö och närområde

  Hur kan samhället underlätta för äldre att röra sig utomhus?

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofgatan 40
  Tid: 13.00–16.00

  26 mars – Ålderism

  Vilka är dina idéer för hur vi kan motverka attityder och fördomar om äldre personer?

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofgatan 40
  Tid: 13.00–16.00

  28 mars – Bostäder

  Vilka förslag till förbättringar i utbudet av bostäder för personer 60 år och äldre har du?

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofgatan 40
  Tid: 13.00–16.00

  3 april – Landsbygd

  Vilka förbättringar ger störst effekt för äldre personer boende på landsbygden?

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofgatan 40
  Tid: 13.00–16.00

  5 april – Den fria tiden

  Hur kan vi öka möjligheterna för en meningsfull tillvaro med sociala kontakter och hälsofrämjande aktiviteter för äldre personer?

  Plats: Missionskyrkan, S:t Olofgatan 40
  Tid: 13.00–16.00

  Du som har anmält dig får en bekräftelse skickad hem till dig per post. Ta med dig bekräftelsen till mötet. Den är din entrébiljett.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Om du har frågor om arbetet eller vill komma med tips är du alltid välkommen att mejla oss.

  E-post: aldrevanligstad@uppsala.se

  Fäll ihop