Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppskala!

En plats i utveckling. En plats med en stark historia och en lovande framtid. En plats för samarbeten och möjligheter. En plats för nyskapande och tradition. En plats för lärande och utveckling.

Uppsala fortsätter att utvecklas starkt

 • En av Sveriges fyra storstäder​.
 • Över 237 000 invånare idag​.
 • 340 000 invånare år 2050​.
 • 3 000 nya bostäder byggs varje år.
 • 2 000 nya jobb varje år​.
 • Starkt växande näringsliv​.
 • 23 500 företag.
 • Fyra nya företag startar varje dag.

År 2050 förväntas vi ​bli 340 000 invånare

För att kunna växa så kraftigt och samtidigt hållbart har Uppsala kommun, Region Uppsala och staten tecknat en överenskommelse som möjliggör nya bostadsområden och verksamheter i en miljö som kopplas samman i en förstärkt transportinfrastruktur. ​

Statens långsiktiga stöd kommer stärka Uppsalas attraktivitet i regionen och som bostadsort.

Stadsutvecklingsprojekt

Fyra tågspår Uppsala – Arlanda - Stockholm

Sydöstra stadsdelarna

Uppsala centralstation

Spårväg

Ett stadigt växande näringsliv

Ur Uppsalas framstående universitet har tre starka kluster växt fram: ICT, life science och clean tech.

Tack vare Uppsalas kraftiga utveckling är byggföretagen starka och handeln blomstrande.

Dynamiken, historien och kulturen skapar tillsammans en attraktiv mötesplats.

Näringsliv och företagande

Klimatprotokollet – ett hållbart Uppsala

 • 38 000 anställda samarbetar för ett hållbart Uppsala.
 • Företag, offentliga verksamheter, universitet, föreningar.
 • Fossilfritt 2030, klimatpositivt 2050.
 • Koldioxidutsläppen minskade 26 procent på tre år.
 • Samverkan, inspiration, kunskapsutbyte och projekt.

Läs mer om klimatprotokollet