100 procent ekologisk mat

Kock som hackar örter

Kommunen har som mål att nå 100 procent ekologiska livsmedelsinköp till 2023. Målet är ett av åtta etappmål i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram

Genom att konsumera livsmedel hållbart och resurseffektivt kan vi minska spridningen och exponeringen av miljögifter i samhället, gynna den biologiska mångfalden, värna djurskydd, bidra till en bättre hälsa och minska vår klimatpåverkan. 

Vad vi gör för att nå målet

För att kunna hålla oss inom de ekonomiska ramarna behöver vi minska på köttkonsumtionen, öka det vegetariska utbudet, minska matsvinnet och laga mer mat från grunden. 

En utmaning är att det ska finnas ett tillräckligt stort utbud av ekologiska livsmedel på marknaden, men erfarenhet från andra kommuner visar att när stora aktörer efterfrågar ekologiskt ökar det omställningstakten. Tydliga mål och en stark efterfrågan påverkar utbudet, och större volymer ger på sikt lägre priser.

Måltidsservice

En viktig aktör för att kommunen ska nå ekomatsmålet är måltidsservice som är Uppsala kommuns interna leverantör av måltider. Måltidsservice serverar 46 000 måltider varje dag till kommunala förskolor, skolor och äldreboenden.
Läs om hur måltidsservice arbetar med ekomatsmålet på maltidsservice.uppsala.se

Här är ett exempel från Nannaskolans skolrestaurang. De är nominerade till  priser i White Guide Junior både 2017 och 2018 - bland annat som bäst skolrestaurang. De är en av alla skolor som jobbar hårt för att minska matsvinnet.

Tidsplan 

Måltidsservice hade som mål att nå 35 procent ekologiska livsmedelsinköp 2016 och nådde det målet. Målet för 2017 var 42 procent. Till 2018 är målet 50 procent ekologiskt. Planen för kommunen som helhet är att öka andelen ekologiska livsmedel successivt för varje år. 

Kommunens definition av ekologisk mat

Det finns många olika märkningar av ekologiska livsmedel. Uppsala kommun räknar mat och dryck som ekologiska om de är certifierade enligt EU:s regelverk, KRAV eller annan likvärdig certifiering. Eftersom EU inte certifierar fisk och skaldjur räknar kommunen tills vidare miljöcertifieringen Marine Stewardship Council (MSC) till ekologiska livsmedel.

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider reception, Stationsgatan 12

Måndag–torsdag 7.45–17.00.
Fredagar 7.45–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12.
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala