Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Vad innebär reklamfinansierade gatumöbler?

Genom reklamfinansierade gatumöbler kan kommunen erbjuda Uppsalaborna väderskydd vid busshållplatser, offentliga toaletter och skyltar med samhällsinformation utan att det kostar något i form av skatt.

Reklamfinansierade gatumöbler har funnits sedan 1990 och upphandlas ofta som en så kallad tjänstekoncession. En tjänstekoncession innebär att leverantören ansvarar både för att köpa in, installera och underhålla dessa gatumöbler. Det kan till exempel vara offentliga toaletter, väderskydd vid hållplatser och skyltar. Leverantören får i sin tur sätta upp reklam på allmän plats, och får på så vis intäkter från annonsörer. Kommunen och regionen behöver däremot inte betala för att annonsera på dessa gatumöbler.

Se exempel på reklamfinansierade gatumöbler i bildspelet nedan.

1 av 4
Gatuskylt för reklam eller samhällsinformation
Gatuskylt för reklam eller samhällsinformation.

Byte av leverantör påverkar väderskydd vid hållplatser och offentliga toaletter

Uppsala kommun och Region Uppsala upphandlar en ny leverantör av reklamfinansierade gatumöbler. Det innebär att väderskydd med reklam vid hållplatser kommer att bytas ut med start 2022.

Detta påverkar endast de busshållplatser som har reklam i väderskyddet. Se vilka hållplatser det är på länken nedan.

Här är de busshållplatser som påverkas av bytet av väderskydd:

Akademiska sjukhuset (B)

Akademiska sjukhuset södra (A)

Björkgatan (A)

Björkgatan södra (A)

Björkgatan södra (B)

Bolandsgatan (A) 

Bolandsparken (A)

Centralstationen (C1)

Centralstationen (C2)

Centralstationen (C3)

Centralstationen (C4)

Centralstationen (C5)

Centralstationen (D1)      

Centralstationen (D2)  

Centralstationen (D3)     

Centralstationen (E1)

Centralstationen (E2)

Centralstationen (E3)

Centralstationen (E4)

Centralstationen (E5)

Centralstationen (E6)

Centralstationen (E7)

Djäknegatan (A)

Ekonomikum (E)

Ekonomikum (F)

Evolutionsmuseet (A)

Flogsta centrum (A)

Fyrishov (E)

Fyrishov (F)

Gamla Uppsala (A)

Glimmervägen (A)

Götgatan (A)                         

Götgatan (B)

Hansellisgatan (A)

Hansellisgatan (B)

Heidenstamstorg (A)

Heidenstamstorg (B)

Hildur Ottelinsgatan (C)

Hildur Ottelinsgatan (D)

Kantorsgatan (A)

Klostergatan (C)

Klostergatan (E)

Kungsgärdets vårdcentral (A)

Kungshörnet (A)

Kungshörnet (B)

Kungsängsesplanaden (A)

Kungsängsesplanaden (B)

Kvarntorget (C)

Kvarntorget (B)

Kyrkogårdsgatan (A)

Lagerlöfsgatan (A)

Lundellska skolan (C)

Lundellska skolan (D)

Marknadsgatan (A)

Marknadsgatan (B)

Mistelgatan södra (A)

Molngatan (B)

Moskén (A)

Moskén (B)

Nyby köpcentrum (B)

Portalgatan (A)

Rapsgatan (B)

Regementsvägen (A)

Regementsvägen (B)

Rickomberga (A)

Rickomberga (B)

Saluhallen (A)

Samariterhemmet (A)

Samariterhemmet (B)

Sandels gata (A)

Segerstedthuset (C)

Skolgatan (B)

Sköldungagatan (A)

Slottsbacken (A)

Slottsbacken (B)

Slädvägen (A)

Solrosgatan (A)

Solrosgatan (B)

Sommaro (A)

Stadsbiblioteket (A)

Stadsbiblioteket (B)

Strandbodgatan (A)

Strandbodgatan (B)

Studentstaden (A)

Studentstaden (B)

Stålgatan södra (B)

Svandammen (C)

Svandammen (D)

Svartbäckens vårdcentral (A)

Svartbäckens vårdcentral (B)

Svärdsliljegatan (D)

Tunabackar (B)

Täljstenen (A)

Tövädersgatan (A)

Uppsala Science Park (A)     

Uppsala Science Park (B)

Vimpelgatan (A)

Vimpelgatan (B)

Västertorg (A)

Årstagatan (A)

Årstagården (A)

Österängsgatan norra (A)

Förutom väderskydden vid hållplatser kommer även två offentliga toaletter att påverkas av leverantörsbytet. Toaletterna i Stadsträdgården och på St. Eriks torg byts ut. Tillfälliga toaletter kommer att finnas i väntan på att likvärdiga, tillgänglighetsanpassade och vatten- och avloppsanslutna toaletter finns på plats.

På UL:s hemsida kan du läsa mer om tidplan för nedmontering av väderskydd och tillfälliga väderskydd. 

Läs mer på ul.se om väderskydd vid hållplatser

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Välkommen till invigning av Brunnslockspoesi

  Har du sett ett brunnslock som ser lite annorlunda ut på sista tiden? Välkommen på invigning av Uppsalas brunnslockspoesi.

 • Fler och bättre gång- och cykelvägar möjliggör ett hållbart resande

  Uppsala kommun bygger fler gång- och cykelvägar under de närmaste fyra åren. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar för både fotgängare och cyklister. Samtidigt rustar vi upp många av de gång- och cykelvägar som redan finns. Vi planerar även för förändrade bestämmelser längs en del gator för att på så sätt göra det lättare för cyklister att ta sig fram. Ta del av kartan som både innehåller nya cykelvägar och förbättringar längs sträckor som redan idag trafikeras under de kommande fyra åren.

 • Vattenläcka på Stationsgatan

  På grund av en vattenläcka är vattnet avstängt på Stationsgatan 21-29. Läckan har även orsakat översvämning på Strandbodkilen, som är avstängd tills vattnet är bortpumpat.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.