Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tvätta din bil i en biltvätt, till exempel en automattvätt eller gör-det-själv-hall. Så undviker du att orenat vatten går ut i vattendrag och sjöar. Det finns biltvättar som har mycket bra rening av avloppsvattnet. Fråga om biltvätten som du besöker har en sådan rening.

Tvättvattnet från en biltvätt innehåller många ämnen som är skadliga för miljön, till exempel:

 • tungmetaller
 • avfettningsmedel
 • oljor
 • däckpartiklar
 • vägmaterial.

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter. I dag finns det bilvårdsprodukter för biltvätt, avfettning och vaxning med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns bland annat tensider, som kan skada djur och växter som lever i vatten. En av fördelarna med miljöanpassade schampon är att de innehåller tensider som bryts ned lättare och som ger mindre skada på miljön.

Spola av bilen på grus eller gräs någon enstaka gång

Ställ din bil på en grusplan eller gräsmatta om du vill spola av bilen hemma någon enstaka gång. Undvik att använda bilvårdsprodukter när du gör det.

Men se till att du står långt ifrån

 • vattendrag
 • dagvattenbrunnar
 • dricksvattenbrunnar.

Följ regler för att undvika skador på miljön

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som är till för att skydda miljön och människors hälsa. Reglerna gäller för både företag och privatpersoner. Reglerna säger att du ska förebygga, hindra och motverka skador på människors hälsa och på miljön. I vårt infoblad kan du läsa mer om hänsynsreglerna. 

Var rädd om grundvattnet

I Uppsala kommun finns flera känsliga områden för grundvatten som kallas för vattenskyddsområden. Uppsala stad, Björklinge, Storvreta och Lövstalöt får alla dricksvatten från Uppsalaåsen. Eftersom nästan hela Uppsalaåsen är vattenskyddsområde måste du vara speciellt försiktig, så att föroreningar inte kommer ned i grundvattnet. Även i andra vattenskyddsområden behöver du vara extra försiktigt att inte släppa ut förorenat vatten.
Se vattenskyddsområden på karta

Kontakta miljöförvaltningen
Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om utsläpp, miljö och buller

 • Nu finns ett förnyat miljö- och klimatprogram med handlingsplan

  Tydligare mål som är enklare att följa upp. Det är ledorden i det förnyade Miljö- och klimatprogrammet. Kommunfullmäktige har nu justerat etappmålen och lagt till en handlingsplan för att öka takten i arbetet för ett klimatneutralt Uppsala till 2030.

Kampanjer
 • Uppskala!

  Just nu händer det spännande saker i Uppsala. Ett lite mer hållbart och mänskligt sätt att se på balansen mellan god livskvalitet och smart utveckling. Där vi låter människors drömmar och behov styra vad vi utvecklar i stället för tvärtom. För dig som både vill skala upp din verksamhet och livet.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

Så arbetar vi med utsläpp, miljö och buller

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.