Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Från och med 1 december 2021 blir Sala backe åter ett parkeringsförbudsområde. Det innebär att du bara får parkera där det finns en anvisad parkeringsplats. Samtidigt införs även parkeringsavgift, tidsbegränsad parkering och boendeparkering i området. Södra Sala backe (Johannesbäck) berörs inte av dessa regleringar.

Länsstyrelsen upphävde kommunens tidigare beslut från 2 oktober 2020 då frågan inte ansågs tillräckligt utredd. Vi har nu åtgärdat detta och inför därför parkeringsregleringar i Sala backe igen. 

Därför inför vi parkeringsregler

Regleringen införs för att det ska bli lättare för boende och besökare i området att hitta en ledig parkeringsplats. Det blir mindre trängsel, högre omsättning på parkeringsplatser och generellt sett bättre framkomlighet för samtliga trafikslag.

Pakeringsavgift och tider

Följande avgifter gäller i Sala backe från och med 1 december 2021.

 • 5 kronor per timme från kl. 08.00–24.00 under helgfri måndag–lördag.
 • Avgiftsfritt alla dagar mellan kl. 24.00–08.00.
 • Söndagar och röda dagar är parkering avgiftsfri.

Se var du kan parkera i Sala backe från och med 1 december

De blå och röda markeringarna i kartan på länken nedan visar var du kommer att kunna parkera i området från och med 1 december 2021. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd kommer att gälla.

Observera att södra Sala backe (Johannesbäck) inte berörs av dessa regleringar. Gator söder om Verkmästargatan (Johannesbäck) ingår inte i parkeringsförbudsområde Sala backe.

Se på karta var du kan parkera från och med 1 december 2021

Alla får parkera på boendeparkeringar, oavsett om de har tillstånd eller inte. Men om du har boendeparkeringstillstånd kan du parkera där en längre tid till en lägre avgift.

Ansök om boendeparkeringstillstånd

Du som bor och är folkbokförd inom Sala backe kan ansöka om boendeparkeringstillstånd, om du inte bor inom en fastighet med parkeringstal (läs mer om parkeringstal här nedanför). Med boendeparkeringstillstånd får du parkera i området under en längre tid till en lägre kostnad.

Maila din ansökan om boendeparkering till: uppsala.kommun@uppsala.se

Parkeringstal

Om fastigheten där du bor har parkeringstal, innebär det att parkeringsbehovet hanterades i samband med att detaljplanen och bygglovet upprättades. Då är det fastighetsägaren som ansvarar för parkering för de boende.

I Sala backe omfattas följande gator av parkeringstal. Listan uppdateras vartefter nya fastigheter tillkommer.

 • Fyrislundsgatan 19–39
 • Gröna gatan 32 och 35–37
 • Johannesbäcksgatan 11, 39, 43–45, 49–65, 69–77, 89 och 93–99
 • Nattviolsgatan 1–9 och 2–18, hela gatan
 • Svärdsliljegatan 2–4 och 5–7, hela gatan.
Kontakta Kontaktcenter

Telefon: 018-727 00 00 under följande tider:
Måndag 8.00–17.00
Tisdag 8.00–17.00
Onsdag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–18.00
Fredag 8.00–17.00

Nyheter om parkering

 • Nya parkeringsregler i Sala backe upphör tills vidare

  Hösten 2020 infördes nya parkeringsregler i Sala backe. Efter överklaganden och beslut från Transportsstyrelsen upphör nu de nya reglerna tills en ny granskning gjorts av Länsstyrelsen. Du som har betalat parkeringsavgift 30 juli eller senare i Sala backe har rätt att få tillbaka pengarna.

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.