Ansök om torgplats

Du måste fylla i allt som är markerat med *

Du kan ansöka om försäljning på flera torg samtidigt. Kryssa i de torg du är intresserad av.
En plats är 3 x 3 meter.
Om du vill ha plats på Vaksala torg i mindre än en vecka behöver du inte ansöka om torgplats, utan istället lösa biljett på plats. Du behöver däremot alltid ansöka om en torgplats för S:t Eriks gränd och gågatan, oavsett tidsperiod.
Företag
(10 siffror)
Ange för- och efternamn
Privatperson
(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Skriv in ditt för- och efternamn
Beskriv vad du ska sälja.

Genom att du fyller i och skickar in formuläret godkänner du att ansvarig nämnd i Uppsala kommun behandlar personuppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om behandling av personuppgifter 

Gatu- och samhällsmiljönämnden är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna i det här formuläret.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala