Explosiva varor – tillstånd

Verksamheter som hanterar explosiva varor behöver nästan alltid tillstånd. Det finns många olika typer av tillstånd, och det är olika myndigheter som prövar tillstånd.  Oavsett om din hantering kräver tillstånd eller inte, gäller lagens krav på säker hantering.

Inom Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner utfärdar Uppsala brandförsvar tillstånd för

  • användning av explosiva varor
  • förvaring av explosiva varor
  • handel med explosiva varor
  • överföring av explosiva varor inom Sverige
  • godkännande av föreståndare.

Läs om och sök tillstånd för explosiva varor på uppsalabrandforsvar.se.

Kontakta Uppsala brandförsvar

Telefon: 018-727 30 00
Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala