Brandskydd – regler, tillstånd och tillsyn

När du är ansvarig för ett evenemang, en verksamhet eller en byggnad är du också ansvarig för brandsäkerheten.

Som ansvarig ska du arbeta med att förebygga bränder och minimera brandrisker. Du ska också ordna med utbildning och utrustning så att skadan av en brand blir så liten som möjligt.

Ansvariga myndigheter

Uppsala brandförsvar är tillsynsmyndighet för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner, vilket innebär att brandförsvaret kontrollerar att brandskyddet i kommunerna följer lagen. 

Läs om brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), tillsyn och automatlarm på uppsalabrandforsvar.se.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för regler och lagar inom området för brandskydd.