Brandfarliga varor – tillstånd och anmälan

 1. I korthet


  Brandfarliga varor utgör en risk för både bränder och utsläpp. Därför behöver du ofta anmäla eller ansöka om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Om du hanterar mindre mängder som inte kräver tillstånd, gäller ändå lagens krav på säker hantering.

  Läs om lagar och riktlinjer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

  Brandförsvaret ansvarar för

  • tillstånd för brandfarliga varor
  • anmäla föreståndare.

  Läs om brandfarliga varor och hur du anmäler föreståndare på uppsalabrandforsvar.se.

  Miljöförvaltningen ansvarar för

  • hantering inom vattenskyddsområde
  • cisterner.
  Fäll ihop
 2. Cisterner med brandfarlig vätska


  Installera cistern

  Innan du installerar en cistern, behöver du anmäla till miljöförvaltningen:

  • Om cisternen ligger i marken och innehåller mer än en kubikmeter dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja.
  • Om cisternen rymmer 1-10 kubikmeter, finns ovan mark och innehåller dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja. Om cisternen ska installeras inomhus och inte har ledningar i mark eller golv behöver du inte skicka in någon anmälan.
  • Om cisternen ligger inom vattenskyddsområde och innehåller mer än 250 liter brandfarlig vätska.
  • Om ledningar till cisternen ligger i marken eller i golv.

  Anmäl installation av cistern. (PDF, 948 KB)

  Anmäl installation av cistern – på arabiska. (DOCX, 41 KB)

  Läs miljöförvaltningens informationsblad om skyddsåtgärder för gårdscisterner och mindre tankningsplatser (på svenska och arabiska)

  På naturvardsverket.se kan du läsa mer om cisterner och om Naturvårdsverkets föreskrifter.

  Cistern inom vattenskyddsområde

  Om du ska använda en cistern som ligger i ett vattenskyddsområde, ska cisternen ha ett så kallat sekundärt skydd. Det innebär att om cisternen på något sätt skulle läcka, så ska det finnas en bassäng eller liknande som kan fånga upp den läckande vätskan.

  Läs miljöförvaltningens informationsblad om cisterner inom vattenskyddsområde (svenska och arabiska)

  Se alla vattenskyddsområden i Uppsala kommun.

  Besiktiga cistern

  Cisterner som rymmer mer än 1m³ måste besiktigas regelbundet. Besiktningen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av Swedac.

  Ta cistern ur bruk

  Om du ska ta en cistern ur bruk, behöver du anmäla det till miljöförvaltningen

  Anmäl att cistern tagits ur bruk. (PDF, 857 KB)

  Anmäl att cistern tagits ur bruk – på arabiska. (DOCX, 43 KB)

  Läs miljöförvaltningens informationsblad om hur du rengör och tömmer cisterner som inte längre används (svenska och arabiska)

  Fäll ihop
 3. Kontakt


  Kontakta Uppsala brandförsvar

  Telefon: 018-727 30 00
  Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop