Brandfarliga varor – tillstånd och anmälan

 1. I korthet


  Brandfarliga varor utgör en risk för både bränder och utsläpp som förorenar mark eller vatten. Därför behöver du ofta ansöka om tillstånd för att hantera brandfarliga varor eller informera miljöförvaltningen. Om du hanterar mindre mängder som inte kräver tillstånd, gäller ändå lagens krav på säker hantering.

  Till Brandförsvaret ska du:

  • söka tillstånd för brandfarliga varor
  • anmäla föreståndare

  Läs om brandfarliga varor och hur du anmäler föreståndare på uppsalabrandforsvar.se.

  Till Miljöförvaltningen ska du:

  • informera om installation av cistern för brandfarlig vätska eller spillolja
  • skicka in kopior på utförda kontroller
  • informera om cistern som ska tas ur bruk
  • informera om det finns anledning att misstänka förorening av mark eller vattenområde
  Fäll ihop
 2. Installera cistern för brandfarlig vätska eller spillolja


  Installera cistern

  Innan du installerar en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja behöver du informera miljöförvaltningen om följande:

  • Om cisternen är utanför vattenskyddsområde och rymmer mer än 1 m3
  • Om cisternen är inom vattenskyddsområde och rymmer mer än 250 m3

  Du ska informera miljöförvaltningen senast fyra veckor innan installationen påbörjas. Du ska informera miljöförvaltningen även om du bara ska ställa upp en cistern tillfälligt.

  Anmäl installation av cistern. (PDF, 948 KB)

  Anmäl installation av cistern – på arabiska. (DOCX, 41 KB)

  Läs Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

  Extra krav på cisterner inom vattenskyddsområde

  Cisterner och anslutna rör- och slangledningar som ligger inom vattenskyddsområde ska ha sekundärt skydd. Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym samt 10 procent av övriga cisterners volym. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Sekundärt skydd ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll går att genomföra.

  För cisterner som finns i bostadshus och är under regelbunden uppsikt krävs inte sekundärt skydd.

  Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten "Vattenskyddsområde" vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktigt material. Skylten ska även innehålla följande information:

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Volym
  • Högsta fyllnadsflöde
  • Innehåll

  Här kan du se om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde.

  Kopia på utförda kontroller

  När din cistern har kontrollerats enligt reglerna i föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ska du skicka in en kopia på kontrollrapporten till miljöförvaltningen. Originalet ska du behålla själv. 

  Du skickar kopian till miljöförvaltningen antingen med e-post eller papperspost. Se kontaktformuläret nedan.

  Ta cistern ur bruk

  Om du ska ta en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja ur bruk, ska du informera miljöförvaltningen om detta

  Anmäl att cistern tagits ur bruk. (PDF, 857 KB)

  Anmäl att cistern tagits ur bruk – på arabiska. (DOCX, 43 KB)

  Misstanke om förorening av mark eller vatten

  Om det finns anledning att misstänka att mark eller vattenområde blivit förorenat ska du som hanterar den brandfarliga vätskan eller spilloljan omedelbart underrätta miljöförvaltningen om detta.

  Fäll ihop
 3. Kontakt


  Kontakta Uppsala brandförsvar

  Telefon: 018-727 30 00
  Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. 

  Torsdag 21 november klockan 15.00–18.00 kan du träffa oss för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Du får hjälp av lantmätare samt avlopps- och strandskyddshandläggare som svarar på frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop