Tillstånd och dispens för åtgärd i naturreservat

I Uppsala finns det sju kommunala naturreservat: HammarskogHågadalen-NåstenNorra LunsenKronparkenStadsskogenÅrike Fyris och Örnsätraskogen.

Speciella regler gäller för reservaten. Du kan läsa om reglerna i naturreservatsföreskrifterna för varje reservat. 

Hågadalen-Nåsten, regler på sidan 7 (PDF, 72 KB)

Beslutskarta Hågadalen-Nåsten (PDF, 8 MB)

Norra Lunsen, regler på sidan 3 (PDF, 38 KB)

Beslutskarta Norra Lunsen (PDF, 1 MB)

Stadsskogen,regler på sidan 3 (PDF, 110 KB)

Beslutskarta Stadsskogen (PDF, 1 MB)

Dispens och tillstånd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om du kan få dispens eller tillstånd för olika åtgärder i naturreservaten.

För att få dispens ska det du vill göra:

  • positivt påverka det som gör området värt att bevara
  • stämma överens med reservatets syfte
  • kompenseras i eller utanför reservatet om det är möjligt.

För tillstånd krävs inga särskilda skäl. Men nämnden som hanterar ansökan ser på hur åtgärderna påverkar bland annat natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild och allmänhetens tillgänglighet. Åtgärderna måste stämma överens med reservatets syfte.

Exempel på åtgärder som kräver dispens, tillstånd eller både och:

  • sätta upp tavla eller skylt
  • schakta, gräva eller avverka
  • bygga hus
  • anlägga ridstig, bollplan, telemast eller odlingslotter
  • arrangera orientering, tävlingar eller militärövningar.

Ansök om disens eller tillstånd för åtgärd (PDF, 929 KB)

Avgift för ansökan

Du får betala för behandlingen av din ansökan om dispens eller tillstånd. Avgiften är 1 150 kronor per timme. Du måste betala även om du inte får dispens eller tillstånd.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala