Anmälan om hantering av schaktmassor

Om det finns risk för påverkan på miljön så måste du anmäla hantering av schaktmassor eller annat avfall i till exempel bullervallar och vägar. Uppsala kommun tar ut en timavgift för handläggning av anmälan. 

Du ska skicka in anmälan senast sex veckor innan schaktarbetet startar.

Anmäl via e-tjänst