Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Tillsyn

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden har enligt miljöbalken i uppdrag att kontrollera miljöfarlig verksamhet. Det kallas också tillsyn. Enligt miljöbalken ska miljöfarliga verksamheter betala avgifter som täcker kostnaderna för denna tillsyn. Genom en god egenkontroll kan verksamheter undvika att behöva betala mer i avgift för uppföljande tillsyn.

 2. Årsavgift och timavgift

  Verksamheter som behöver kontrolleras regelbundet betalar en årsavgift. Årsavgiften motsvarar det genomsnittliga tillsynsbehovet per år för verksamheten.

  Övriga verksamheter betalar en timavgift för tillsyn. Från och med 1 januari 2019 är timavgiften 1 150 kronor.

 3. Vad som ingår i årsavgiften

  Avgiften täcker kostnad för besök, brev och andra handlingar, telefonsamtal, konsultation och inläsning och bearbetning av uppgifter.

  Tillsyn med anledning av villkorsbrott eller att verksamheten inte följer beslut om åtgärder eller förbud ingår inte i årsavgiften. Då tillkommer en timavgift.

  Handläggning av anmälningsärenden eller ansökan om tillstånd ingår inte i den årliga avgiften.

 4. Verksamhetskod enligt taxan

  Verksamheten placeras i en verksamhetskod som beror på inriktning och omfattning. Verksamhetskoden har ett tillsynsbehov som bygger på en riskbedömning av branschen.

 5. Beslut om årlig avgift

  Verksamheter som ska betala en årlig avgift får ett beslut om verksamhetskod och avgift.

  Extra avgift vid uppföljande tillsyn

  Om det i tillsynen finns brister som behöver följas upp behöver verksamheten betala per timme för den uppföljande tillsynen. Upp­ följande tillsyn kan bestå av ytterligare platsbesök eller beslut om åtgärder.

 6. Annan tillsyn

  Den årliga avgiften täcker enbart den tillsyn som bygger på verksamhetskoden. För annan tillsyn och handläggning debiteras timavgift, till exempel befogade klagomål.

 7. Viktigt med rätt uppgifter

  Om verksamheten ändras kan verksamhets­ koden ändras. Verksamhetsutövaren ska lämna de uppgifter som behövs för att miljöförvaltningen ska kunna beräkna avgiften.

  Den som planerar att starta, flytta eller utöka en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kapitlet 6§ Miljöbalken är skyldig att senast sex veckor innan planerad start anmäla detta till miljö­ och hälsoskyddsnämnden. Om detta inte görs kan verksamheten behöva betala en miljösanktionsavgift.

 8. Mer information

  Taxebilaga 1 visar avgifter för olika typer av ärenden.

  [LÄNK TILL TAXEBILAGA 1]

  Taxebilaga 2 visar vilka branscher som har en årlig tillsynsavgift för återkommande tillsyn och hur många timmar tillsyn den årliga avgiften omfattar. Taxebilaga 2 visar även vilka branscher som istället för årlig avgift betalar per timme för tillsynen.

  [LÄNK TILL TAXEBILAGA 2]

 9. Kontakta miljöförvaltningen

  Telefontid: måndag– fredag, 09.00 – 12.00

  Webbsida: uppsala.se/miljotillsyn

  Telefon:
  018­-727 43 04
  Postadress:
  Uppsala kommun Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.