Energitillsyn

 1. Kort om energitillsyn


  Miljöförvaltningen gör tillsyn på energianvändning och energieffektivisering hos dig som har en verksamhet. Syftet med tillsynen är att följa upp kravet i miljöbalken som handlar om att hushålla med råvaror och energi och att i första hand använda förnybara energikällor.

  Fäll ihop
 2. Så går det till


  Energitillsynen är en del av den vanliga miljötillsynen. När det är dags för miljötillsyn av din verksamhet får du ett besök av en miljöinspektör från miljöförvaltningen. Under delen som rör energi ställer inspektören ett antal frågor om er energianvändning.

  Exempel på frågor

  • Hur stor energianvändning i kWh hade ni förra året?
  • Vilka energieffektiviserande åtgärder har ni gjort? Hur många kWh sparade ni på det?
  • Stänger ni av maskiner, belysning och ventilation när ni inte arbetar i lokalerna?

  Inspektören ställer också frågor och följdfrågor om specifika installationer. Det kan till exempel röra frågor om kompressorer och alternativ till användning av olja.

  Fäll ihop
 3. Verksamheter som berörs


  Alla verksamheter som har regelbunden miljötillsyn får frågor om sin energianvändning. Dessutom väljer miljöförvaltningen ut andra verksamheter som har hög energianvändning.

  Läs om miljötillsyn.

  Fäll ihop
 4. Det händer efter en tillsyn


  Om det visar sig att din verksamhet har hög energianvändning jämfört med andra inom samma bransch behöver du göra något för att minska energibehovet.

  Gör en energikartläggning

  Börja med att göra en energikartläggning med hjälp av en konsultfirma. Genom en kartläggning kan du få information om vilka maskiner eller installationer som förbrukar mest energi och vad det skulle kosta att byta ut dem eller förbättra dem så att energianvändningen minskar.

  Samarbeta med fastighetsägaren

  I vissa fall kan man spara energi genom att exempelvis isolera lokalerna eller ändra belysningen. Om ni inte själva äger lokalerna kan ni ta upp frågan med fastighetsägaren.

  Fäll ihop
 5. Få hjälp med energieffektivisering


  Det finns många organisationer som du kan ta hjälp av för att göra din verksamhet mer energieffektiv. Hos vissa av dem kan du söka bidrag till energikartläggning och energieffektiviserande åtgärder.

  Uppsala kommuns energicoach

  Uppsala kommuns energicoach hjälper små och medelstora företag med energianvändning under 300 000 kWh per år. De kommer ut och gör en kort genomgång av företagets energianvändning och ger tips på vad du kan göra för att minska användningen. Tjänsten är kostnadsfri.

  Läs mer på Uppsala kommuns energicoachs webbplats.

  Energikontoret i Mälardalen

  Energikontoret i Mälardalen hjälper företag med en energianvändning på över 300 000 kWh per år. De kan hjälpa dig att söka bidrag för energikartläggning.

  Läs mer på Energikontoret i Mälardalens webbplats.

  Klimatprotokollet 

  Klimatprotokollet är en kommunal sammanslutning av stora företag i kommunen som arbetar med energieffektiviseringar.

  Läs mer på Klimatprotokollets webbplats.

  Energimyndigheten 

  Energimyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för energifrågor.

  Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

  Fäll ihop
 6. Uppsala kommuns klimatarbete


  Uppsala kommuns mål är att utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner ska vara nära noll senast 2030. Det kräver att alla medborgare arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp.

  Läs Uppsala kommuns klimatstrategi. 

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress: Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Första torsdagen i varje månad kan du träffa lantmätare och avlopps- och strandskyddshandläggare för rådgivning på Stationsgatan 12, i Uppsalarummet på bottenplan. Vi hjälper dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Tid: 15.00–18.00. 

  Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop