Dispens från slamtömning – för jordbruk

Du som har en jordbruksfastighet eller brukar någon annans jordbruksmark, kan få dispens från kommunal slamtömning. För att få dispens måste du kunna lagra slammet minst tolv månader utan att tillföra mer slam eller annan näring, till exempel gödsel. Slammet kan du använda för att gödsla på dina åkrar. 

För att handlägga ditt ärende tar miljöförvaltningen ut en avgift. Du måste betala avgiften även om du inte får dispens.
Läs om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Sök dispens från slamtömning och ansök om att få sprida slam på åkermark. (PDF, 64 KB)

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala