Dispens för spridning av gödsel

I de flesta områden inom Uppsala kommun behöver du dispens från miljöförvaltningen för att få sprida gödsel under höst och vintermånaderna. Reglerna har kommit till för att hindra att näringen läcker ut i sjöar och vattendrag.

Du kan endast få dispens om du inte kan hitta alternativa lagringsmöjligheter, till exempel hos andra lantbruk.

Du kan inte få dispens om du har för liten lagringsvolym i förhållande till hur många djur du har. Något oväntat måste ha inträffat som lett till att du inte kunnat sprida gödseln i tid. Exempel kan vara extrema väderförhållanden.

Läs om spridning av gödselmedel på Jordbruksverkets webbplats.

Ansök om dispens för spridning av gödsel (PDF, 752 KB)

Regler för spridning inom känsliga områden

Hela Uppsala kommun, förutom Bladåkers församling, är klassad som nitratkänsligt område. Det innebär att gödselmedel inte får spridas

  • under perioden 1 november–28 februari
  • på vattenmättad eller översvämmad mark
  • på snötäckt mark
  • på frusen mark.

På hösten (1 augusti–31 oktober) måste du ha en växande gröda eller planera höstsådd på åkrar där du sprider stallgödsel. Fastgödsel (utom fjäderfägödsel) får du sprida på obevuxen mark i oktober månad, men då måste du bruka ned den inom tolv timmar.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala