Dagvattenanläggning – anmäl installation eller ändring

När du installerar en dagvattenanläggning ska du anmäla det till miljöförvaltningen minst sex veckor innan installationen. Det gäller till exempel för dagvattendamm eller oljeavskiljare.

Du måste också anmäla om du ska göra ändringar på en befintlig anläggning.

Anmälningsblankett för installation eller ändring av dagvattenanläggning (PDF, 831 KB)