Street food

 1. I korthet


  Konceptet street food (mobil restaurangverksamhet) innebär att ett fordon tillfälligt ställs upp på en plats för att sälja mat till de som passerar.

  Uppsala kommun testar konceptet under två år

  Street food har blivit allt vanligare i storstäder runt om i världen. Uppsala kommun har beslutat att testa konceptet under perioden september 2017-september 2019. Serveringstillstånd kommer inte att beviljas under testperioden. 

  Fäll ihop
 2. Platser


  Följande platser är avsedda för street food. Den som först tar en plats får använda den under de avsedda försäljningstiderna.

  Observera att alla street food-platser saknar el.

  Se de små platserna på karta. (PDF, 4 MB)

  Se de stora platserna på karta. (PDF, 6 MB)

  Läge Antal platser Storlek per plats
  Brantingstorget 3 stora 6x3 meter
  Carolinaparken 
  Vid gång- och cykelväg längs Kyrkogårdsgatan.
  2 stora 6x3 meter

  Dragarbrunnstorg 
  I anslutning till konstverket.

  4 små 2x2 meter 
  Fyrisparken
  En plats på vardera sida om gång- och cykelvägen intill gångtunneln.
  2 stora 6x3 meter
  Gottsunda torg 
  Mellan gräsytan och vindskyddet, samt mellan vindskyddet och gång- och cykelvägen.
  2 små 2x2 meter

  Haglunds bro
  En plats på västra sidan om bron.

  1 liten 2x2 meter 
  Hamnplan
  Vid de röda picknick-borden nedanför parkeringen.
  1 stor 6x3 meter
  Kungsängstorg 1 stor 6x3 meter
  Odinslund
  Ut mot Slottsbacken på asfalten mot Drottninggatan.
  1 stor 6x3 meter
  Raoul Wallenbergs plats
  Mittemot Radisson Blu.
  2 små 2x2 meter

  S:t Eriks gränd
  Längs med smidesräcket på båda sidorna om soptunnan.

  2 små 2x2 meter

  Stadsträdgården
  Två platser vid gång- och cykelvägen mellan Bollhuset och Flustret (utanför Svandammshallarna).
  Två platser vid cykelvägen mot ån, på södra sidan om pumpstationen/den offentliga toaletten vid gång- och cykelvägen vid Fjärdingen.

  4 stora 6x3 meter
  Vaksala torg
  Längs med Salagatan.
  5 stora 6x3 meter
  Västertorg 2 små 2x2 meter

  I samband gatu- och ledningarbeten och vissa typer av evenemang kan det hända att du inte får använda din street food-plats. Berörda försäljare får information om det i förväg.

  Fäll ihop
 3. Tider


  Försäljning av street food är tillåten

  • alla dagar i veckan 
  • mellan klockan 06.00 och 21.00
  • under max 4 timmar per försäljningsställe/plats.

  På street foodplatserna på Vaksala torg och S:t Eriks gränd är försäljning tillåten måndag till lördag 07.00–21.00. På söndagar och helgdagar får du inte sälja street food där.

  Nattöppet

  På vissa av försäljningsställena kan du ha öppet även på natten.

  På Brantingstorget, Kungsängstorg och Västertorg får du ha öppet

  • fredagar 21.00–lördagar 03.00
  • lördagar 21.00–söndagar 03.00
  • max 6 timmar per försäljningsställe/plats.

  På S:t Eriks gränd får du ha öppet

  • fredagar och lördagar 21.00 –01.00.
  Fäll ihop
 4. Registrering och tillstånd


  För att bedriva street food-verksamhet behöver du dels ha registrerat ditt företag hos Skatteverket och miljöförvaltningen, dels ha tillstånd från Polisen.

  Registrering hos Skatteverket

  Ditt företag måste vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.

  Läs mer om registrering av F-skatt och FA-skatt på verksamt.se.

  Registrering hos miljöförvaltningen

  Din verksamhet måste vara registrerad enligt livsmedelslagstiftningen hos miljöförvaltningen. 

  Läs mer om registrering av livsmedelsverksamhet.

  Tillstånd av Polisen

  För att få använda kommunens mark för försäljning måste du ha ett polistillstånd. Du kan som mest få ett tillstånd per företag och fordon. Tillståndet är personligt vilket betyder att du inte kan ge det till någon annan.

  När du söker polistillstånd ska du skicka med minst ett fotografi på fordonet och ange om du söker en liten plats (2x2 meter) eller en stor plats (3x6 meter).

  Läs mer om ansökan av polistillstånd på polisen.se.

  Ha tillstånden och registreringsbeslutet i fordonet

  Kom ihåg att du måste vara beredd på att visa upp dina tillstånd och registreringsbeslut om kommunen, torgvakten eller polisen frågar efter dem. Förvara därför följande i fordonet:

  • F-skattsedel
  • polistillstånd
  • beslutet om registrering hos miljöförvaltningen
  Fäll ihop
 5. Regler


  Regler för plats/försäljningsställe

  Under testperioden är det endast tillåtet att erbjuda street food på utsedda kommunägda platser. Se vilka platser som finns.

  Principen "först till kvarn" gäller. Det betyder att den som först ställt upp sitt fordon på något av försäljningsställena får platsen.

  Små platser (2*2 meter) får bara användas av små fordon (det vill säga: fordonet måste få plats på en yta av 2*2 meter). Stora platser (3*6 meter) får bara användas av stora fordon. 

  Du får bara sälja street food på bestämda tider. Se vilka tider som gäller för street food.

  Regler för fordonet

  Godkända fordon för försäljning av street food är Food Truck (FT), Pop Up Vagn/släp (PUV) eller Cykelkärra (CK).

  Om du använder ett motorfordon ska det

  • vara upptaget i det svenska vägtrafikregistret (under testperioden tillåts inga utländska fordon)
  • vara registrerat som personbil, lastbil eller buss
  • väga max 3 500 kg totalt
  • vara max 6 meter långt och 2,3 meter brett
  • vara utrustat för försäljning av måltider
  • ha ett tilltalande utseende som inte är stötande för allmänheten.

  Regler kring verksamheten

  Företaget

  • ska hålla platsen runt fordonet rent från skräp, snö och is
  • ska lämna sitt avfall (använt fett med mera) på en återvinningscentral
  • ska ta hand om avloppsvatten från verksamheten på så sätt att det passerar genom en reningsanläggning, till exempel ett reningsverk. Det är inte tillåtet att hälla ut avloppsvatten i exempelvis en dagvattenbrunn eller på gatan. 
  • ansvarar för skador som kan uppkomma på grund av verksamheten eller som drabbar tredje man.
  Fäll ihop
 6. Tillsyn och återkallning


  Miljö- och hälsoskyddsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, räddningsnämnden och polismyndigheten ansvarar för tillsyn av street foodförsäljningen.

  Om du inte följer de regler och villkor som står i ditt tillståndsbeslut kan tillståndet återkallas. Du riskerar också att få böter.

  Fäll ihop
 7. Kostnad


  Vid försäljning av street food uppstår en del kostnader för dig som driver verksamheten. Du behöver till exempel betala för

  • ansökan om polistillstånd
  • registrering av livsmedelsverksamhet
  • avfallshantering
  • upplåtelseavgift.

  Upplåtelseavgiften är den avgift/hyra du betalar för att få använda kommunens mark. Upplåtelseavgiften faktureras månadsvis och baseras på årstid. 

  • 2 500 kronor per månad för maj-oktober.
  • 1 000 kronor per månad för övriga månader.
  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

  Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
  E-post: tmu@uppsala.se
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop