Food truck

Innehållsförteckning

 1. Innan du ansöker


  Food truck vid Sunnerstabadet och Storvadsbadet

  På Sunnerstabadet och Storvadsbadet finns 1 plats vardera som du kan hyra för en längre tid under badsäsong (1 juni till 30 september).

  Upplåtelseavgiften är 2 315 kronor per månad.

  När din ansökan kommit in kontaktar vi dig så snart vi kan för att informera om vad som gäller vid bokning av plats och för att besvara dina frågor. Om det inte finns en ledig plats ställs du i kö till platsen.

  Om du vill förlänga en redan hyrd plats ska du i god tid kontakta enheten för trafik och markupplåtelse.

  Fäll ihop
 2. Regler för försäljning


  • Nyttjanderättshavaren är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på upplåtelseområdet samt följa de föreskrifter som meddelas av myndighet eller som följer av lag.
  • Nyttjanderättshavaren åtar sig allt utförande och alla kostnader för skötsel, drift inklusive el och underhåll inom upplåtelseområdet.
  • Det är inte tillåtet att nyttjande­rättshavaren lämnar foodtrucken på upplåtelseområdet nattetid.
  • På upplåtelseområdet får inte uppsättas anordningar för reklam annat än för den verksamhet som bedrivs på området.
  • Nyttjanderättshavaren får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätt till någon del av upplåtelseområdet.
  Fäll ihop
 3. Ansök om plats för food truck

 4. Kontakt


  Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

  Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

  Telefon: Kontaktcenter 018-727 00 00. Telefontid 9–11 och 13–14.
  E-post: tmu@uppsala.se
  Postadress: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Kontakta miljöförvaltningen

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Vi har telefonrådgivning vissa kvällar och då kan du ringa oss på 018-727 46 10 så hjälper vi dig med frågor om avlopp, strandskydd, fastighetsgränser och avstyckningar. Du hittar de datum vi är tillgängliga på sidan för bygglov.  Tid: 15.00–18.00. 

  Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop