Fettavskiljare – anmäl installation

Fett som spolas ner i avlopp kan lätt orsaka stopp i avloppsledningar. Verksamheter som hanterar livsmedel ska därför installera fettavskiljare.

Anmäl innan du börjar installera

Innan du installerar en fettavskiljare ska du lämna två anmälningar till kommunen. Först anmäler du fettavskiljare till Uppsala Vatten, sedan till stadsbyggnadsförvaltningen.

  1. Anmäl fettavskiljare på Uppsala Vattens webbplats 
  2. Anmäl installation till stadsbyggnadsförvaltningen på blanketten för bygglov och anmälan. 

Komplettera din anmälan med bilagor

När du gör din anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen ska du bifoga

  • kopia av anmälningsblanketten du skickat till Uppsala Vatten
  • utlåtande från Uppsala Vatten med godkännande av vald fettavskiljare
  • en VA-ritning som visar fettavskiljarens placering, inklusive anslutnings- och luftningsledningar
  • förslag på kontrollplan
  • situationsplan
  • eventuell VA-markritning.

Läs om kontrollplan och kontrollansvarig på boverket.se.

Du kan också behöva bifoga ett tillstånd från länsstyrelsen om byggnaden står i ett fornlämnings- eller vattenskyddsområde.

Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare

Läs riktlinjer för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten på uppsalavatten.se.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredag 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala