Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Lag om tobaksförsäljning

  Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

  När du skickat in din ansökan gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar då ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

  Kommunen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd.

  Tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, innebär i korthet:

  • att tillstånd krävs för att sälja tobak
  • att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig
  • rökfria utemiljöer

  Om lagen om tobaksförsäljning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 2. Ansök om tillstånd att sälja tobak

  Tobaksvaror är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionssnus. Observera att också vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassas som en tobaksvara.

 3. Information till dig som säljer tobak - detaljhandel

  Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

  Detaljhandlare som vill sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos kommunen.

  När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

  Kravet på tillstånd gäller bara tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

  Avgift för ansökan och tillsyn

  Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

  Kommunen behandlar din ansökan

  Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

  Rökfria utemiljöer

  Lagen innebär också att det är förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler.

 4. Information till dig som säljer tobak - partihandel

  Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

  Partihandlare (grossist) måste ha tillstånd för att sälja tobak. Du ansöker om tillstånd hos kommunen.

  När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

  Du ansöker om tillstånd hos den kommun där ditt företag har sitt kontor eller hos den kommun där ditt företag har ett fast driftställe, till exempel lager. Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandel och direkt till privatpersoner, ska du ansöka om både detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd.

  Avgift för ansökan och tillsyn

  Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

  Kommunen behandlar din ansökan

  Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Tullverket. Du får fortsätta att sälja tobaksvaror till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

  Du som partihandlare ansvarar för att:

  • Din personal har de kunskaper de behöver för att kunna följa den nya lagen.
  • All tobak som du säljer till detaljhandel har korrekt märkning.
  • Ta reda på om detaljhandel som du säljer varor till har ett detaljhandelstillstånd.
 5. Information till dig som säljer tobak - restaurang och café

  Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

  Alla verksamheter som vill sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos kommunen. Restauranger, caféer, ideella föreningar och liknande omfattas av tillståndsplikten. Du måste också ha tillstånd för att sälja tobak i automat.

  Avgift för ansökan och tillsyn

  Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

  Kommunen behandlar din ansökan

  Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

  Rökfria uteserveringar och entréer

  Det är förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. 

  Utökat rökförbud

  Rökförbudet omfattar fler produkter. Det är förbjudet att använda tobak, elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Det innebär att vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

 6. Avgifter och egenkontroll

  Avgifter

  För att handlägga din ansökan om tobakstillstånd och för den löpande tillsynen enligt tobakslagen tar kommunen ut avgifter.

  Ansökningsavgifter från 1 juli 2019

  Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd 8 000 kronor
  Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd 2 000 kronor
  Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag 8 000 kronor för första ansökan, därefter 2 000 kronor för övriga per år

  Årliga tillsynsavgifter från 1 januari 2020

  Tobakstillstånd detaljhandel och partihandel 6 000 kronor per år
  Tobakstillstånd vid restauranger som har serveringstillstånd 2 000 kronor per år
  Tobakstillstånd hos bolag som har flera tillstånd på samma bolag 6 000 kronor per år för första tillståndet, därefter 2 000 kronor per tillstånd för övriga per år

  Program för egenkontroll

  Vid tobaksförsäljning är du skyldig att kontrollera försäljningen. Du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Programmet ska du skicka in till tillståndsenheten tillsammans med din ansökan.

  Läs vägledningen för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på folkhalsomyndigheten.se.

 7. Regler för tobaksförsäljning

  Du som säljer tobak ska följa de regler som finns för tobaksförsäljning:

  • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte langas till någon under 18 år.
  • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
  • De tobaksvaror som du säljer ska vara märkta på rätt sätt.
  • Du ska följa de regler som finns för hur du får marknadsföra tobak.

  Läs de regler som gäller för att marknadsföra tobak på konsumentverket.se

  Läs om hur tobaksvaror ska vara märkta på folkhalsomyndigheten.se

 8. Rökfri miljö på restauranger och caféer

  Rökfria uteserveringar och entréer

  Det är förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Förbudet innebär att ingen får röka utanför entrén eller på uteserveringen till din restaurang eller café.

  Läs om rökfria utomhusmiljöer på folkhalsomyndigheten.se.

  Utökat rökförbud

  Lagen innebär också att rökförbudet omfattar fler produkter. Det är förbjudet att använda tobak, elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Det innebär att vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

 9. Kontakta tillståndsenheten

  För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00, måndag 7.30–17.00, tisdag–onsdag 8.00–17.00, torsdag 8.00–19.00, fredag 8.00–17.00
  Besöksadress:
  Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Postadress:
  Uppsala kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

 • Ytterligare stöd till Uppsalas företag

  Covidpandemin har inneburit att många företag i Uppsala har en svår ekonomisk situation, inte minst inom restaurangbranschen. Därför har kommunstyrelsen idag beslutat om flera ytterligare insatser för att mildra pandemins påverkan på näringslivet i Uppsala.

Se fler nyheter