Starta förskoleverksamhet

Om du vill starta förskoleverksamhet och få bidrag för fristående förskoleverksamhet ska du göra en ansökan till utbildningsnämnden.

För att få starta en förskoleverksamhet måste du även göra en anmälan till miljöförvaltningen gällande lokaler för förskolan. Vill du hantera och servera mat måste du även registrera en livsmedelsverksamhet.

Läs om att starta förskoleverksamhet på utforare.uppsala.se

Tillsyn

Uppsala kommun är genom utbildningsnämnden tillsynsmyndighet för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som kommunen har godkänt. Syftet med tillsynen är att säkerställa kvalitén genom att kontrollera att kraven i författningarna, framförallt skollagen och läroplanen för förskolan, efterlevs. Tillsynsmyndigheten ska också bidra till att utveckla verksamheten genom att ge råd och vägledning.

Läs om hur en tillsyn går till på utforare.uppsala.se