Nätverk för företagare

Du som driver företag kan ha stor nytta av att gå med i nätverk eller föreningar. På naringsliv.uppsala.se hittar du information om nätverk och företagsfrämjande aktörer.