Intresseanmälan för verksamhetstomt

Fyll i allt som är markerat med *.

Om verksamheten
Kontaktuppgifter
(10 siffror)
Kontaktuppgifter till kontaktperson

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. 

Vi samlar in uppgifterna för att administrera intresseanmälan för verksamhetstomter. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna allmänt intresse och rättslig förpliktelse.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta kommunledningskontorets avdelning för näringsliv och omvärld

Mats Eriksson
Etableringschef näringsliv och omvärld
Telefon: 018-727 13 33
E-post: mats.eriksson5@uppsala.se

 

Besöksadress: Stationsgallerian, Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, avdelningen för näringsliv och omvärld, 753 75 Uppsala