Hitta mark för etablering av företag

Hitta etableringsområden

På naringsliv.uppsala.se hittar du information om de etableringsområden som finns i Uppsala.

Anmäl intresse för verksamhetstomt

Du som vill hitta en tomt för din verksamhet kan fylla i vårt formulär. Staben för näringsliv och omvärld kontaktar dig och försöker tillsammans med dig hitta det som passar ditt företag.

Om du äger mark och vill köpa mer mark till din fastighet, skriv istället till mark- och exploateringsutskottet: mark-exploatering@uppsala.se

Kontakta kommunledningskontorets avdelning för näringsliv och omvärld

Mats Eriksson
Etableringschef näringsliv och omvärld
Telefon: 018-727 13 33
E-post: mats.eriksson5@uppsala.se

 

Besöksadress: Stationsgallerian, Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, avdelningen för näringsliv och omvärld, 753 75 Uppsala