Hitta lokaler för etablering av företag

Du som söker lokal för ditt företag kan vända dig till kommunledningskontorets enhet för näringsliv och omvärld för att få råd och stöd. Du kan också själv kontakta de olika företagsparker och fastighetsbolag som finns i kommunen.

Se lokalregister på objektvision.se

Se fastighetsägare på naringsliv.uppsala.se 

Se företagshotell och företagsparker på naringsliv.uppsala.se 

 

Kontakta kommunledningskontorets avdelning för näringsliv och omvärld

Mats Eriksson
Etableringschef näringsliv och omvärld
Telefon: 018-727 13 33
E-post: mats.eriksson5@uppsala.se

 

Besöksadress: Stationsgallerian, Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, avdelningen för näringsliv och omvärld, 753 75 Uppsala