Etablera ditt företag i Uppsala

På naringsliv.uppsala.se får du råd, stöd och information om hur du kan etablera ditt företag i Uppsala.

Kontakta kommunledningskontorets avdelning för näringsliv och omvärld

Mats Eriksson
Etableringschef näringsliv och omvärld
Telefon: 018-727 13 33
E-post: mats.eriksson5@uppsala.se

 

Besöksadress: Stationsgallerian, Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, avdelningen för näringsliv och omvärld, 753 75 Uppsala