Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Stöd till näringslivet

  Många företag och organisationer i Uppsala är hårt utsatta för följderna av coronapandemin. För att mildra effekterna för drabbade individer, företag och föreningar har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket och stöd för en återstart när pandemirestriktionerna släpps. 

  Stödåtgärder

  Uppsala kommun stöttar Uppsalas företag, handel och föreningsliv på flera sätt, bland annat: 

  För att underlätta för den utsatta restaurangbranschen efterskänker Uppsala kommun restaurangernas avgifter för tillsyn enligt alkohollagen under 2021. Förslag till kommunfullmäktige finns om motsvarande sänkning för 2022 (beslut 31 maj 2021).

  Läs nyheten om beslutet

  Istället för att vänta in förfallodatum betalar vi våra leverantörer direkt efter slutattest och eventuellt kontrollsteg. Efter 31 december 2021 gäller normala betalningsrutiner. 

  Fakturor från kommunen (inklusive hyror) har nu 90 dagars kredittid istället för 30 dagar (gäller från och med 20 mars 2020 till och med 31 december 2021). 

  Ta kontakt med ekonomisupport om du behöver längre tid än 90 dagar på dig att betala fakturan. Vid frågor om betalvillkor avseende kommunens fakturahantering, kontakta ekonomisupport@uppsala.se, eller telefon 018-726 00 60 (måndag-fredag 9-12 samt måndagar 13-15).

  Efter 31 december 2021 gäller normala betalningsrutiner. 

  Fakturor från kommunen (inklusive hyror) har nu 90 dagars kredittid istället för 30 dagar (gäller från och med 20 mars 2020). Ta kontakt med din hyresvärd för mer samtal och information.

  När saker som kommunen arrangerar ställs in ska vi så långt det går, minska konsekvenserna för våra bokade leverantörer.

  Vi arbetar efter principen att om möjligt skjuta upp tillsynsbesök för att istället prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. 

  I samråd med Polismyndigheten och Uppsala city gör kommunen det enklare att få tillfälligt tillstånd för försäljning i anslutning till verksamhetslokalen. Det blir även enklare att få utökad markupplåtelse för butiker och restauranger. Ingen upplåtelseavgift tas ut på mark för butiker och restauranger till och med 2022.

  Krav på viss årsomsättning samt rating 3 i den kreditupplysningstjänst som kommunen använder tas bort i kommande upphandlingar. I vissa upphandlingar, exempelvis entreprenader och boenden krävs särskild bedömning som måste göras av kommunledningskontoret och de verksamheter som beställer upphandlingarna.

  Vi svarar på naringsliv@uppsala.se alla vardagar 08.00-17.00.

  För att hjälpa besökare att hålla distans i cityhandeln inför kommunen cityvärdar. Butiksinnehavare kan kontakta värdarna och be om hjälp med att upplösa eventuell trängsel i butiker. Uppsala Citysamverkan får ett extra verksamhetsstöd för att finansiera verksamheten med cityvärdar.

  Plan för återstart av det lokala näringslivet tas fram. Bland annat avsätter vi 500 000 kronor för aktiviteter och kulturarrangemang som kan hållas så snart lokala restriktioner hävts, för att locka besökare tillbaka till Uppsalas stadskärna.

  Uppsala Citysamverkan och Uppsala Convention Bureau får ökat stöd för inkomstbortfall eftersom flera av deras medlemsföretag inte har möjlighet att betala medlemsavgift till följd av coronapandemin.

  Nyföretagarcentrum, Connect och Drivhuset får ytterligare stöd för rådgivning och information kring nyföretagande. De har märkt av ett ökat intresse bland arbetslösa att starta eget företag, särskilt bland utrikes födda och unga. Med ett ökat stöd kan de erbjuda fler affärsrådgivare och mentorer, utökade digitala kampanjer och digital rådgivning samt får möjlighet att ta in mer tolktjänster.

  Kommunstyrelsen uppmuntrar samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet avseende regler och rutiner fastställda av Uppsala kommun.

  Ta del av kommunstyrelsens beslut om Åtgärder för att mildra effekterna för lokala näringslivet med anledning av covid-19 (20-11-11)

 2. Företagsakuten

  Med anledning av många företagares svåra situation i covid-19/coronapandemin initierar Uppsala kommun en tillfällig företagsakut med experter för att hjälpa mindre företag med snabb, kostnadsfri ekonomisk rådgivning.

  Företagsakuten är ett samarbete med bland annat Uppsalas företagsinkubator UIC (Uppsala Innovation Centre ) och en del i det breda åtgärdspaket som kommunen presenterade 20 mars 2020.

  Rådgivande företagsservice

  I Företagsakuten kan ditt företag via digitala kanaler få upp till fem timmar kostnadsfri rådgivning och handledning från experter inom olika områden. Det kan exempelvis handla om att ta fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter, personal, juridiskt stöd och att ställa om affärsmodellen. Du får också vägledning i hur du kan ansöka om statliga stödåtgärder. Självklart har rådgivarna tystnadsplikt och sekretess.

  Observera att de synpunkter, förslag och rekommendationer som du får genom Företagsakuten är icke-bindande; det är upp till respektive företag att själv fatta de beslut som man anser lämpliga.

  Företagsakuten finns till för företag som:

  • har, eller riskerar att få, ekonomiska problem,
  • har upp till 50 anställda, oavsett bransch,
  • har säte och verksamhet i Uppsala kommun eller Knivsta kommun.

  Kontakt till Företagsakuten

  Skriv till Företagsakuten på naringsliv@uppsala.se eller ring växeln som kan hjälpa dig vidare till en näringslivsutvecklare, 018-727 00 00.

  Johan Listenius

  Johan Listenius.

  Så tänker en coach på Företagsakuten

  Jonas Listenius är en av flera experter som ställer upp som rådgivare i Företagsakuten. Ta del av hans tankar om stödet till företagen under coronapandemin. 

 3. Frågor och svar

  Här samlar vi frågor och svar för sig som är företagare och berörs av den pågående pandemin. 

  Kommunens första åtgärdspaket innehåller 13 punkter för att stötta Uppsalas företag, handel och föreningsliv.

  Läs åtgärdspaketet (PDF, 73 KB)

  Du kan bland annat höra av dig till Företagsakuten digitalt och få svar 8.00-17.00 varje vardag, via näringslivsavdelningen i Uppsala kommun: naringsliv@uppsala.se.

  Kommunen förlänger kredittiden till 90 dagar för alla fordringar till privata företag och föreningar. Förlängningen gäller fakturor från och med den 20 mars.
  Fakturor som ställts ut före den 20 mars 2020 med kortare kredittid än 90 dagar kan förlängas efter kontakt med ekonomisupport.

  Vid utgången av 90-dagarsperioden finns möjlighet till vidare anstånd – kontakta ekonomisupport. Beslut kan komma att fattas om generell förlängning, följ utvecklingen här på uppsala.se.

  Äldre fakturor som vid beslutet 20 mars 2020 redan förfallit till betalning och därför överlämnats till inkasso i enlighet med kommunens normala rutiner för kund och krav omfattas inte av förlängd kredittid eller i övrigt ändrade villkor.

  Vid frågor om betalvillkor avseende kommunens fakturahantering, kontakta ekonomisupport@uppsala.se, eller telefon 018-727 00 60 (måndag-fredag 9.00-12.00 samt måndagar 13.00-15.00).

  Den förlängda kredittiden för företag och föreningar omfattar alla fordringar och kredittiden har därför förlängts till 90 dagar.

  Kommunen kommer inte att fakturera vid avbokningar som är sena på grund av coronaviruset tills vidare.

  Kommunen ska, i den ansträngda situation som många företag befinner sig i, arbeta efter principen att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Detta arbete innefattar dialog med företag om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Tidsfrister i tillståndsärenden ska förlängas där så är möjligt.

  Tillsynen har en viktig samhällsfunktion även i kristider för att trygga människors hälsa, en trygg och säker livsmedelshantering och minska risken för skador på miljön. En bedömning görs därför i varje enskilt fall om tillsynen är nödvändig under rådande läge eller om den ska genomföras senare.

  Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor om livsmedelskontroll, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd eller kommunala lantmäterimyndigheten. Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00. E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se

  Tillsynskostnader förlivsmedelskontroll har redan debiterats för tillsyn 2020. Om du har betalningssvårigheter, kontakta ekonomisupport@uppsala.se.

  Tillsynskostnader för alkohol kommer debiteras tidigast efter sommaren.

  I samråd med Polismyndigheten och Uppsala city gör kommunen det enklare att få tillfälligt tillstånd för försäljning i anslutning till verksamhetslokalen. Det blir även enklare att få utökad markupplåtelse för butiker och restauranger.

  Ingen upplåtelseavgift tas ut på mark för butiker och restauranger till och med 2022.

  Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ska bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger. Du ska ta reda på vilka medarbetare som i så fall behövs för att er samhällsviktiga verksamhet ska fungera, och planera för det.

  Ta också reda på vilka av dessa medarbetare som är vårdnadshavare och som kan behöva omsorg. Meddela vårdnadshavarna att du kommer att behöva dem i verksamheten, även när förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger.

  Du ska inte anmäla att verksamheten är samhällsviktig till din huvudman (kommunal eller enskild). Men du behöver vara beredd på att styrka detta om en huvudman önskar intyg för en vårdnadshavare.

  Läs Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

 4. Aktuella länkar för dig som är företagare

 5. Kontakt

  Kommunledningskontorets avdelning näringsliv och destination svarar på mejl till naringsliv@uppsala.se och nås via telefon 018-727 00 00 (kommunens kontaktcenter), vardagar 8.00-17.00.

  Kontaktuppgifter till tjänstepersoner på avdelningen näringsliv och destination.

  För frågor om evenemang och besöksmål, kontakta Destination Uppsala på info@destinationuppsala.se.

  Om du har betalningssvårigheter eller andra frågor om fakturering till och från kommunen, kontakta kommunens ekonomisupport ekonomisupport@uppsala.se

Nyheter om näringsliv och företagande

 • Yrkesprogram på gymnasiet håller alla dörrar öppna

  Snart är det dags att göra ett val till gymnasiet. Med ett yrkesprogram på gymnasiet håller du alla dörrar öppna. Du kan få ett kvalificerat jobb direkt efter studenten. Du kan plugga vidare på universitet eller högskola. Du kan starta eget företag. Och bäst av allt, du kan kombinera dina intressen med studier och utbilda dig till något som du verkligen är intresserad av.

 • Investeringar i hållbara företagsidéer

  Hur kan investerare och techbranschen möta de stora klimatutmaningarna som samhället står inför? Vad krävs för att gröna innovationer ska få bättre genomslag? Lyssna på kommunens öppna panelsamtal Investing in Sustainable Impact, under Uppsalas internationella investerar- och techkonferens Uppstart 2021, 3 december 15.25.

 • Om hållbar stadsutveckling på UKK

  Nu öppnar vi dörrarna igen för en ny Business Arena Uppsala, efter ett uppehåll för pandemin. Den 1 december blir det en heldag med Uppsala Konsert & Kongress, UKK, som en nationell mötesplats med ett lokalt fokus på Uppsalas fastighetsmarknad.

Se fler nyheter

Kampanjer

Så arbetar vi med näringsliv och företagande

 • Så arbetar vi med:

  Innovation

  För att möta våra utmaningar och dra nytta av våra möjligheter så arbetar Uppsala kommun med innovation. Vi bygger upp ett stöd för innovationsarbetet som riktar sig till kommunkoncernens förvaltningar och bolag. Vi ökar också våra ansträngningar för att koppla ihop kommunens behov med de resurser som andra innovationsstödjande aktörer erbjuder.

 • Så arbetar vi med:

  Näringsliv

  Uppsala kommun har 230 000 invånare och 22 000 företag. Av dessa är 13 000 enmansföretagare. Kommunen planerar för en befolkning på upp till 380 000 personer år 2050. Det gör oss till en av Sveriges mest expansiva kommuner.

 • Så arbetar vi med:

  Näringslivsprogrammet

  Vi vet att näringslivet i Uppsala har blomstrat under lång tid. Spetskompetens, entreprenörskap, upplevelser, evenemang och hela världen runt hörnet har skapat tillväxt och framgång. Vi som kommun vill ge ännu bättre näring till framgången och skapa möjligheter för alla genom att kratta, vattna och vårda för fortsatt tillväxt. Vi lovar att göra allt för att du ska uppleva att det är här i Uppsala som du vill utveckla ditt företag. Genom relationsskapande, effektivitet och hög rättssäkerhet vill vi skapa möjligheter för dig och din affär att växa. Vi har nu höjt ribban med en omfattande handlingsplan med förbättringar. Vår ambition är att du ska lyckas och att vi ska vara en bra affärspartner för dig.