Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Stöd till näringslivet

  Många företag och organisationer i Uppsala är hårt utsatta för följderna av covid-19/coronavirus. Utvecklingen har på kort tid varit dramatisk, med bland annat varsel om uppsägningar. 

  För att mildra effekterna för drabbade individer, företag och föreningar har kommunen beslutat om ett brett åtgärdspaket. 

  Stödåtgärder

  Uppsala kommun stöttar Uppsalas företag, handel och föreningsliv på flera sätt: 

  Vi sänker priset på parkering i centrala Uppsala
  Vi kortar betaltiden till leverantörer.
  Vi förlänger tidsfristen på fakturor från kommunen.
  Vi är generösa med framskjutningar av betalningar till kommunen.
  Vi förlänger och är generösa med framskjutning av betalningar av lokalhyra till kommunen – och uppmanar andra fastighetsägare inom Uppsala kommun att göra likadant.
  Ombokar istället för avbokar
  Vi skjuter upp tillsynsbesök.
  Vi gör det enklare för verksamheter att flytta ut på gator och torg.
  Vi tar bort årsomsättnings- och ratingkrav i kommande upphandlingar.
  Vi tar ingen straffavgift för sena avbokningar.
  Vi uppmanar de kommunala bolagen att göra liknande åtgärder.
  Vi gör det lätt för företagen att komma i kontakt med oss digitalt.

  Film från Krisledningsnämndens pressträff 20 mars

  Från Krisledningsnämndens pressträff 20 mars.
 2. Företagsakuten

  Med anledning av många företagares svåra situation i covid-19/coronapandemin initierar Uppsala kommun en tillfällig företagsakut med experter för att hjälpa mindre företag med snabb, kostnadsfri ekonomisk rådgivning.

  Företagsakuten är ett samarbete med bland annat Uppsalas företagsinkubator UIC (Uppsala Innovation Centre ) och en del i det breda åtgärdspaket som kommunen presenterade 20 mars 2020.

  Rådgivande företagsservice

  I Företagsakuten kan ditt företag via digitala kanaler få upp till fem timmar kostnadsfri rådgivning och handledning från experter inom olika områden. Det kan exempelvis handla om att ta fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter, personal, juridiskt stöd och att ställa om affärsmodellen. Du får också vägledning i hur du kan ansöka om statliga stödåtgärder. Självklart har rådgivarna tystnadsplikt och sekretess.

  Observera att de synpunkter, förslag och rekommendationer som du får genom Företagsakuten är icke-bindande; det är upp till respektive företag att själv fatta de beslut som man anser lämpliga.

  Företagsakuten finns till för företag som:

  • har, eller riskerar att få, ekonomiska problem,
  • har upp till 50 anställda, oavsett bransch,
  • har säte och verksamhet i Uppsala kommun eller Knivsta kommun.

  Kontakt till Företagsakuten

  Företagsakuten svarar via epost till naringsliv@uppsala.se och på telefon 018-727 00 00 mellan 8.00 och 17.00. 

  Johan Listenius

  Johan Listenius.

  Så tänker en coach på Företagsakuten

  Jonas Listenius är en av flera experter som ställer upp som rådgivare i Företagsakuten. Ta del av hans tankar om stödet till företagen under coronapandemin. 

 3. Frågor och svar

  Här samlar vi frågor och svar för sig som är företagare och berörs av den pågående pandemin. 

  Kommunens första åtgärdspaket innehåller 13 punkter för att stötta Uppsalas företag, handel och föreningsliv.

  Läs åtgärdspaketet (PDF, 73 KB)

  Du kan bland annat höra av dig till Företagsakuten digitalt och få svar 8.00-17.00 varje vardag, via näringslivsavdelningen i Uppsala kommun: naringsliv@uppsala.se.

  Kommunen förlänger kredittiden till 90 dagar för alla fordringar till privata företag och föreningar. Förlängningen gäller fakturor från och med den 20 mars.
  Fakturor som ställts ut före den 20 mars med kortare kredittid än 90 dagar kan förlängas efter kontakt med ekonomisupport.

  Vid utgången av 90-dagarsperioden finns möjlighet till vidare anstånd – kontakta ekonomisupport. Beslut kan komma att fattas om generell förlängning, följ utvecklingen här på uppsala.se.

  Äldre fakturor som vid beslutet 20 mars redan förfallit till betalning och därför överlämnats till inkasso i enlighet med kommunens normala rutiner för kund och krav omfattas inte av förlängd kredittid eller i övrigt ändrade villkor.

  Vid frågor om betalvillkor avseende kommunens fakturahantering, kontakta ekonomisupport@uppsala.se, eller telefon 018-727 00 60 (måndag-fredag 9.00-12.00 samt måndagar 13.00-15.00).

  Den förlängda kredittiden för företag och föreningar omfattar alla fordringar och kredittiden har därför förlängts till 90 dagar.

  Kommunen kommer inte att fakturera vid avbokningar som är sena på grund av coronaviruset tills vidare.

  Kommunen ska, i den ansträngda situation som många företag befinner sig i, arbeta efter principen att skjuta upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Detta arbete innefattar dialog med företag om pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Tidsfrister i tillståndsärenden ska förlängas där så är möjligt.

  Tillsynen har en viktig samhällsfunktion även i kristider för att trygga människors hälsa, en trygg och säker livsmedelshantering och minska risken för skador på miljön. En bedömning görs därför i varje enskilt fall om tillsynen är nödvändig under rådande läge eller om den ska genomföras senare.

  Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor om livsmedelskontroll, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd eller kommunala lantmäterimyndigheten. Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00. E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se

  Tillsynskostnader förlivsmedelskontroll har redan debiterats för tillsyn 2020. Om du har betalningssvårigheter, kontakta ekonomisupport@uppsala.se.

  Tillsynskostnader för alkohol kommer debiteras tidigast efter sommaren.

  I samråd med Polismyndigheten och Uppsala city gör kommunen det enklare att få tillfälligt tillstånd för försäljning i anslutning till verksamhetslokalen. Det blir även enklare att få utökad markupplåtelse för butiker och restauranger.

  Ingen upplåtelseavgift tas ut på mark för butiker och restauranger till och med 2022.

  Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ska bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger. Du ska ta reda på vilka medarbetare som i så fall behövs för att er samhällsviktiga verksamhet ska fungera, och planera för det.

  Ta också reda på vilka av dessa medarbetare som är vårdnadshavare och som kan behöva omsorg. Meddela vårdnadshavarna att du kommer att behöva dem i verksamheten, även när förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger.

  Du ska inte anmäla att verksamheten är samhällsviktig till din huvudman (kommunal eller enskild). Men du behöver vara beredd på att styrka detta om en huvudman önskar intyg för en vårdnadshavare.

  Läs Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För dig som är leverantör

  Du som är leverantör av varor eller tjänster till kommunen hittar fler frågor och svar på vår leverantörssida.

 4. Aktuella länkar för dig som är företagare

 5. Kontakt

  Kommunledningskontorets avdelning näringsliv och destination svarar i Företagsakuten via epost till naringsliv@uppsala.se och på telefon 018-727 00 00, vardagar 8.00-17.00.

  Kontaktuppgifter till tjänstepersoner på avdelningen näringsliv och destination.

  För frågor om hur evenemang och besöksmål påverkas, kontakta Destination Uppsala på info@destinationuppsala.se.

  Om du har betalningssvårigheter eller andra frågor om fakturering till och från kommunen, kontakta kommunens ekonomisupport ekonomisupport@uppsala.se

Nyheter om näringsliv och företagande

 • Rasmus tips om praktik

  Praktiken på universitetsutbildningen kan bli en snabbväg in i karriären. För Rasmus Ahlén ledde praktiken på Uppsala kommun både till bra erfarenheter och jobberbjudanden.

 • Elins tips för att få jobb efter studierna

  Många studenter väljer att lämna Uppsala efter studietiden. Men för de som väljer att bo kvar öppnar sig med stora möjligheter till jobb och boende. Elin Bergman är ekonom och valde att stanna kvar. Här berättar hon om kärleken till Uppsala, jakten på boende och hur hennes engagemang i en studentnation bidrog till att hon fick sitt första jobb efter examen.

 • Rekordmånga nya företag i Uppsala

  Samtidigt som många företagare går på knä i coronapandemins spår startas det rekordmånga nya företag i Uppsala. Cilla Franzén på Nyföretagarcentrum ser att det finns både möjligheter, behov att tänka om och tänka nytt.

Se fler nyheter

Kampanjer

Så arbetar vi med näringsliv och företagande

 • Så arbetar vi med:

  Innovation

  För att möta våra utmaningar och dra nytta av våra möjligheter så arbetar Uppsala kommun med innovation. Vi bygger upp ett stöd för innovationsarbetet som riktar sig till kommunkoncernens förvaltningar och bolag. Vi ökar också våra ansträngningar för att koppla ihop kommunens behov med de resurser som andra innovationsstödjande aktörer erbjuder.

 • Så arbetar vi med:

  Näringsliv

  Uppsala kommun har 230 000 invånare och 22 000 företag. Av dessa är 13 000 enmansföretagare. Kommunen planerar för en befolkning på 350 000 personer år 2050. Det gör oss till en av Sveriges mest expansiva kommuner.