Leverantörsträffar hösten 2019

Under hösten 2019 anordnar Uppsala kommun levernatörsträffar på Uppsala konsert och kongress vid två tillfällen, 24 september och 24 oktober. Både företag som redan är levererantörer av varor eller tjänster till kommunen och företag som vill bli leverantörer är välkomna till träffarna.