Fakturaadresser

Uppsala kommuns faktureringsadress

Uppsala kommun
Box 1023
751 40 Uppsala

Organisationsnummer: 21 20 00-3005
VAT-nummer: SE212000300501

Referens på fakturor till Uppsala kommun

När du ska skicka en faktura till Uppsala kommun måste du ange en referens. Uppsala kommuns referens är numerisk och består av 2–6 siffror. Varje enhet inom Uppsala kommun har en egen referens som är lika med ansvarsnummer/kostnadsställe. Referensen talar om vem hos oss som ska betala fakturan.

Om du inte har fått någon referens av personen som har beställt en vara eller tjänst av er måste du som leverantör fråga efter den innan du skickar fakturan.

Information som ska finnas på fakturor till Uppsala kommun

Fakturorna skannas och tolkas automatiskt. Fakturan ska därför alltid innehålla följande uppgifter:

 • Referens (=ett ansvarsnummer/kostnadsställe)
 • Bankgiro- eller plusgironummer
 • Organisationsnummer
 • Fakturanummer eller OCR-nummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp samt momssats
 • Momsregistreringsnummer
 • Vad fakturan avser

Läs om fakturor på skatteverket.se.

Om det saknas uppgifter skickar vi tillbaka din faktura. Du får då skicka en ny faktura med de kompletterade uppgifterna, nytt fakturadatum och ny förfallodag. Kommunen betalar inga dröjsmålsräntor eller andra extra kostnader.

Fakturor för byggtjänster

Uppsala kommun omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet vid försäljning av byggtjänster. Det betyder att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten.

Därför ska alla byggföretag som säljer och fakturerar byggtjänster till kommunen

 • fakturera tjänsten utan mervärdesskatt (moms)
 • ange texten Omvänd betalningsskyldighet på fakturan
 • ange kommunens VAT-nummer på fakturan.

Betalningsvillkor

Vårt betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturadatum om inte du och vi bestämt något annat. Vi betalar inte faktureringsavgifter eller liknande avgifter.

Elektroniska fakturor och pdf-fakturor

Vill du som leverantör skicka elektroniska fakturor (så kallade e-fakturor eller pdf-fakturor) via e-post till oss kontakta ekonomisupport@uppsala.se

För närvarande kan Uppsala kommun inte ta emot e-fakturor med bilagor.
Vi kan inte heller ta emot sekretessfakturor (vårdfakturor, se nedan) via e-faktura.

Vårdfakturor till socialförvaltningen

När ni efter överenskommelse med socialförvaltningen ska skicka vårdfakturor gäller adressen nedan. Referensen på fakturan ska bestå av 4–6 siffror. Inga personuppgifter ska anges, enbart Socialförvaltningens kundnummer ska stå med på fakturan.

Faktureringsadress för vårdfakturor

Uppsala kommun
Box 1108
751 41 Uppsala

Kontakta ekonomisupport

Telefon: 0771-77 30 00 

måndag 9.00–12.00 och 13.00–15.00
tisdag–fredag 9.00–12.00

E-post: ekonomisupport@uppsala.se