Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Företag och organisationer som vill etablera sig såsom utförare inom ramen för Uppsalas valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun.

 2. Förfrågningsunderlag med krav

  Utförare måste uppfylla de krav som äldrenämnden fastställt. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. Kraven finns formulerade i Uppsala kommuns förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende.

  Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboenden (PDF, 447 KB)

 3. Ansök om godkännande

  Ansökan om godkännande som utförare ska göras via ett ansökningsformulär och ifyllda bilagor.

  Ansökningsformulär, bilaga 1 (DOCX, 85 KB)

  Intyg/sanningsförsäkran, bilaga 2 (PDF, 74 KB)

  Täthetsschema för bemanning, bilaga 3 (XLSX, 6 MB)

  IT-system, bilaga 4 (PDF, 493 KB)

  Övergripande verksamheter, bilaga 5 (PDF, 112 KB)

  Kontrakt, bilaga 6 (PDF, 284 KB)

  Särskilt arbetsrättsliga villkor, bilaga 7 (PDF, 381 KB)

  Skicka handlingarna via e-post till lov@uppsala.se

  Observera att det bara är kompletta inskickade ansökningar som behandlas.

  Ansökningshandlingar behandlas enligt de i förfrågningsunderlaget angivna ansökningsperioder. Ett godkännande innebär inte någon garanti för utföraren att få uppdrag.

 4. Ersättning

  Uppsala kommuns kommunfullmäktige fastställer årligen ersättning för utförare inom valfrihetssystemet.

  LOV ersättning från 1 november 2020

  Ersättningen 1 922 kronor per dygn utgår per vårddygn i vård- och omsorgsboende enligt beslut i kommunfullmäktige 5 oktober 2020.

  Om en person är tillfälligt frånvarande från vård- och omsorgsboendet, utan att ha flyttat, och under längre sammanhängande period, utgår full ersättning i längst 10 dagar. Ersättningen ges när personen kommit tillbaka.

  Vid tomplats på grund av flytt eller dödsfall betalas ersättning under de fem efterföljande dagarna förutsatt att lägenheten inte beläggs på nytt. Ersättningen utgår i form av en tomplatsersättning i enlighet med det nya förfrågningsunderlaget som beslutats i kommunfullmäktige 5 oktober 2020. Tomplatsersättningen är 60 procent av dygnsersättningen vilket blir 1 922 kronor per dygn.

 5. Lämna uppgifter

  I samband med ansökan om godkännande ska ni även lämna uppgifter om er verksamhet. 

  Lämna uppgifter till Hitta och jämför via formulär

  Uppgifterna visas sedan på webbplatsen Hitta och jämför.

  Godkända utförare av vård- och omsorgsboenden presenteras på uppsala.hittaochjamfor.se

 6. Kontakt

  Uppsala kommun, äldreförvaltningen
  Avtal och marknad
  Telefon: 018-727 00 00
  E-post: lov@uppsala.se

Nyheter om leverantör och utförare

 • Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

  Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

 • Nationella samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, på besök i Uppsala

  Demokrati och inflytande i förskolan, hållbarhetskrav i upphandling och nya stadsdelen Rosendal stod på schemat när den nationelle samordnaren för Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål) bjöds in på digitalt studiebesök till Uppsala.