Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Företag, organisationer, föreningar eller stiftelser som vill utföra ledsagarservice kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun.

 2. Förfrågningsunderlag med krav

  Företag, organisationer eller stiftelser som vill utföra ledsagarservice inom ramen för eget val kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun. Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. I förfrågningsunderlaget nedan framgår vilka krav och villkor som gäller för den som vill utföra ledsagarservice.

  Förfrågningsunderlag för utförare inom ledsagarservice - från och med 1 januari 2021 (PDF, 243 KB)

  Ersättning, bilaga 2 - från och med 1 januari 2021 (PDF, 52 KB)

  Särskilda arbetsrättsliga villkor, bilaga 1 (PDF, 381 KB)

  Styrdokument som det hänvisas till i förfrågningsunderlaget finns på Utförarwebb vård och omsorg

 3. Ansök om godkännande

  Ansökan om godkännande ska göras via blanketten nedan. Skriv ut den, fyll i alla uppgifter, underteckna och skicka tillsammans med begärda bilagor till:

  Uppsala kommun
  Omsorgsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Blankett för ansökan om godkännande (PDF, 554 KB)

  Referensblankett (PDF, 43 KB) 

  Sanningsförsäkran  (PDF, 70 KB)

  Observera att det bara är den inskickade och undertecknade kompletta ansökan som behandlas.

  Kompletta ansökningshandlingar behandlas löpande, det finns alltså inte någon sista ansökningsdag. Ett godkännande innebär inte någon garanti för utföraren att få uppdrag. Ersättning betalas endast ut vid utförda uppdrag.

 4. Lämna uppgifter

  I samband med ansökan om godkännande ska ni även lämna uppgifter om er verksamhet.

  Godkända utförare av ledsagarservice presenteras på webben.

 5. Brukaren styr valet

  Den enskilde kan fritt välja mellan de godkända utförarna för att få beslut om ledsagarservice verkställt. En utförare ska kunna påbörja insatsen inom två veckor. Om den enskilde inte är nöjd med sitt val finns möjlighet att välja en annan utförare. Byte av utförare måste meddelas minst två veckor i förväg.

 6. Ändra

  Här finns blankett för att göra ändringar i befintliga avtal.

  Ändringsanmälan för uppgifter i avtal, inom ledsagarservice (PDF, 96 KB)

  Blanketten skickas till

  Uppsala kommun
  Omsorgsförvaltningen
  753 75 UPPSALA

 7. Kontakt

  Berivan Yalcin, strateg
  Telefon: 018-727 84 65
  E-post: berivan.yalcin@uppsala.se

Nyheter om leverantör och utförare

 • Bostad, skola och information viktigt för internationella rekryteringar

  Möjligheten att få tag i bostad och skolplats för sina barn är avgörande för många personer som rekryterats internationellt av Uppsalas arbetsgivare. Nu kan båda frågorna bli enklare att hantera sedan kommunen har inlett ett nytt samarbete med en fastighetsägare och en ny internationell skola med brittisk läroplan etableras till hösten.

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

Se fler nyheter