Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Förfrågningsunderlag

  Nedan finns förfrågningsunderlag gällande från 1 juni 2023. I TendSign finns avtal med avtalsvillkor

  Förfrågningsunderlag gällande från 1 juni 2023 (PDF, 379 KB)

  Ersättningsbilaga för ledsagarservice och ledsagning, gäller från 1 januari 2024 (PDF, 49 KB)

 2. Ansök om godkännande

  Företag, organisationer eller stiftelser som vill utföra ledsagarservice inom ramen för eget val kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun. Utförare måste uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt i ett förfrågningsunderlag. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. 

  Ansökan kan endast lämnas in elektroniskt via Mercells anbudstjänst TendSign via denna länk:

  Ansök om godkännande

  Frågor om hur ansökan lämnas i TendSign eller tekniska frågor om tjänsten kan ställas via funktionen Kontakta TendSign Support, via e-post till tendsignsupport@mercell.com eller via telefon 0771-440 200.

  TendSign Support har öppet vardagar klockan 07.00-17.00. För frågor gällande förfrågningsunderlaget hänvisas den sökande till kontaktperson på vård- och omsorgsförvaltningen.

  Kompletta ansökningshandlingar behandlas löpande, det finns alltså inte någon sista ansökningsdag. Ett godkännande innebär inte någon garanti för utföraren att få uppdrag. Ersättning betalas endast ut vid utförda uppdrag.

  Styrdokument som det hänvisas till i förfrågningsunderlaget finns på Utförarwebb vård och omsorg.

 3. Lämna uppgifter

  I samband med ansökan om godkännande ska ni även lämna uppgifter om er verksamhet.

  Godkända utförare av ledsagarservice.

 4. Brukaren styr valet

  Den enskilde kan fritt välja mellan de godkända utförarna för att få beslut om ledsagarservice verkställt. En utförare ska kunna påbörja insatsen inom två veckor. Om den enskilde inte är nöjd med sitt val finns möjlighet att välja en annan utförare. Byte av utförare måste meddelas minst två veckor i förväg.

 5. Ändra

  Här finns blankett för att göra ändringar i befintliga avtal.

  Ändringsanmälan för uppgifter i avtal, inom ledsagarservice (PDF, 287 KB)

  Bytesblankett (PDF, 232 KB)

  Ändringsanmälan kan skickas till Uppsala kommun via e-post. Bytesblankett ska postas in.

  Uppsala kommun
  vård- och omsorgsförvaltningen
  753 75 UPPSALA

  vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se

 6. Kontakt

  Johan Lönnqvist, strateg
  Telefon: 018-726 30 77
  E-post: johan.lonnqvist@uppsala.se

Nyheter om leverantör och utförare

 • Nytt näringslivsprogram för Uppsala kommun

  Igår antog kommunfullmäktige ett nytt näringslivsprogram som anger strategin för hur näringslivet ska fortsätta att växa hållbart och vara en drivande kraft inom Uppsala-Stockholmsregionen.

 • Fortsatt fint betyg för Uppsalas företagsklimat

  Uppsala kommun behåller sitt högre helhetsbetyg när det gäller företagsklimatet enligt Svenskt näringslivs årliga medlemsenkät som presenterades 21 maj.

 • Dialog lyckat framgångsrecept för bra företagsservice

  Kommunen använder olika dialogforum som ”Uppsala möts” för att lyssna in företagens behov av företagsservice. I går träffades chefer och myndighets-ansvariga i kommunen för att diskutera insikterna från dialogforumet tillsammans.

Se fler nyheter