Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Företag och organisationer som vill utföra hemsjukvård och hemtjänst inom ramen för Uppsalas valfrihetssystem kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun.

 2. Förfrågningsunderlag med krav

  Företag och organisationer som vill utföra hemtjänst och hemsjukvård inom ramen för Uppsalas valfrihetssystem kan ansöka om godkännande hos Uppsala kommun. Utförare måste uppfylla de krav som äldrenämnden fastställt. Det är både ekonomiska krav och kvalitetskrav. Kraven finns formulerade i Uppsala kommuns förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst och hemsjukvård.

 3. Två tjänsteområden

  De två tjänsteområdena är

  • hemtjänst och hemsjukvård
  • hemtjänst (enbart).
 4. Hemtjänst och hemsjukvård

 5. Hemtjänst

 6. Ansök om godkännande

  Ansökan om godkännande ska göras via särskilda blanketter.

  Ansökningsblankett för hemtjänst och hemsjukvård (XLS, 97 KB)

  Ansökningsblankett för hemtjänst (service)  (XLS, 97 KB)

  Till ansökan ska du bland annat bifoga registreringsbevis från Bolagsverket och Skatteverkets blankett 4820.

  Bolagsverket, bolagsverket.se

  Skatteverkets blankett SKV 4820 på skatteverket.se

  Observera att det bara är den inskickade kompletta ansökan som behandlas.

  Ansökningshandlingar  behandlas löpande, det finns alltså inte någon sista ansökningsdag. Ett godkännande innebär inte någon garanti för utföraren att få uppdrag. Ersättning från kommunen grundas på utförd tid.

 7. Lämna uppgifter

  I samband med ansökan om godkännande ska ni även lämna uppgifter om er verksamhet.

  Godkända utförare av hemsjukvård presenteras på webben.

  Godkända utförare av hemtjänst presenteras på webben.

 8. Kontakt

  Ana Perez, uppdragsstrateg på äldreförvaltningen
  Telefon: 018-727 86 36
  E-post: ana.perez@uppsala.se

Nyheter om leverantör och utförare

 • Nytt näringslivsprogram för Uppsala kommun

  Igår antog kommunfullmäktige ett nytt näringslivsprogram som anger strategin för hur näringslivet ska fortsätta att växa hållbart och vara en drivande kraft inom Uppsala-Stockholmsregionen.

 • Fortsatt fint betyg för Uppsalas företagsklimat

  Uppsala kommun behåller sitt högre helhetsbetyg när det gäller företagsklimatet enligt Svenskt näringslivs årliga medlemsenkät som presenterades 21 maj.

 • Dialog lyckat framgångsrecept för bra företagsservice

  Kommunen använder olika dialogforum som ”Uppsala möts” för att lyssna in företagens behov av företagsservice. I går träffades chefer och myndighets-ansvariga i kommunen för att diskutera insikterna från dialogforumet tillsammans.

Se fler nyheter