Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Upphandlingsplanen innehåller ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas framöver.

skiss_IMA177143_upphandlingsplan_900x450.jpg

Upphandlingsplanen uppdateras löpande

Upphandlingar som finns i upphandlingsplanen är kommande upphandlingar för ramavtal och kontrakt. Upphandlingsbehov kan uppstå snabbt vilket ibland kan medföra att upphandlingar saknas i upphandlingsplanen.

Upphandlingsplanen är ett stöd för leverantörer som vill lämna anbud till Uppsala kommun och kan förändras beroende på bland annat politiska beslut.

Upphandlingar kan tillkomma eller tas bort vid prioriteringar. För att få kontinuerlig information om de upphandlingar som kan vara intressanta för just er rekommenderar vi att ni bevakar våra upphandlingar via till exempel Opic.

Upphandlingsplan

Entreprenad

Period Upphandling Typ
2023 Q4 Entreprenad Södra Storvreta etapp 1 Kontrakt
2023 Q4 Tre enskilda hus Skyttorp Kontrakt
2023 Q4 Upphandling Totalentreprenad ombyggnad av befintlig byggnad Kontrakt
2023 Q4 Utbyggnad av allmän plats, Börjetull etapp 2, entreprenad 1 Kontrakt
2023 Q4 Demontering av stomdelar av hus 27 i Ulleråker Kontrakt
2023 Q4 Demontering/rivning av byggnad i Ulleråker Kontrakt
2023 Q4 Entreprenad Musikparken Kontrakt
2024 Entreprenadupphandling skede 2 Kontrakt
2023 Q4 Ramavtal Stängsel - leverans, uppsättning och reparation Ramavtal
2024 Vapenhuset inklusive Råbyvägen Kontrakt
2024 Anläggningsentreprenad ombyggnation Väderkvarnsgatan (gata, VA) delen Råbyvägen-Vaksalagatan Kontrakt
2024 Cykelbana Väderkvarnsgatan Kontrakt
2024 Luthagsstrand Markarbeten etapp 2 Kontrakt
2024 Ombyggnation av Dag Hammarskjölds väg Kontrakt
2024 Rosendal etapp 3 skede 2 Kontrakt
2024 Trycksandfilter AKP-system vattenpumpar mm Kontrakt
2024 Tullgarnsbron entreprenad E05 Kontrakt
2024 Ångkvarnen etapp 1 och 2 skede 1 Kontrakt
2024 Entreprenad Luthagens strand Vanadisgatan Kontrakt
2024 Q1 Östra Fyrislund Etapp 4-5 skede 2 Kontrakt
2024 Q1 Entreprenad Östra Fyrislund Etapp 5-6 Kontrakt
2024 Q1 Totalentreprenad Bygg, ABT Konttrakt
2024 Cykelbana Hågavägen Kontrakt
2025 Främre Boländerna - Ställverket Kontrakt
2025 Gång- och cykelväg Ulva Kontrakt
2025 Seminariet Kontrakt

 

Tjänster

Period Upphandling Typ
2023 Q4 Bemanning daglig drift för IP-skogen och Fritidsbanken Ramavtal
2023 Q4 Beställarstöd anläggningstjänster för SÖS Ramavtal
2023 Q4 Bevakningstjänster Ramavtal
2023 Q4 Bostad med särskild service (LSS) Ramavtal Ramavtal
2023 Q4 Bussresor med chaufför Ramavtal
2023 Q4 Hyra av halkbanor för vinterkörövningar Ramavtal
2023 Q4 Ingenjörstjänster Miljö, miljöteknisk markundersökning m.m. Ramavtal
2023 Q4 IT-Lösning för digitalisering av lager- & logistikflöden – Hjälpmedelscentralen Kontrakt
2023 Q4 Konsultgrupp Landskapsarkitekt, gatuingenjör, trafikingenjör mm Kontrakt
2023 Q3 Radonkontroll av inomhusmiljöer Ramavtal
2023 Q4 Ramavtal landskapsarkitekter allmän platsmark Ramavtal
2023 Q4 Ramavtal Skolfotografering elever och personal Ramavtal
2023 Q4 Resurskonsulter inom området kommunikation Ramavtal
2023 Q4 Utbyte av befintliga trygghetstelefoner inom ordinärt boende Kontrakt
2023 Q4 Översättningstjänster Ramavtal
2023 Q4 DAM Digital Asset Managment (Mediabank) Kontrakt
2023 Q4 Drift och skötsel av caféet Stadsbiblioteket Kontrakt
2023 Q4 Effektmätning, analys & undersökning av evenemang, möten och besöksorienterade satsningar Ramavtal
2023 Q4 IT-komponent för e-arkivering av kommunens sociala medier Kontrakt
2023 Q4 Kartverktyg som underlättar hanteringen av elsparkcyklar och annan mikromobilitet Kontrakt
2023 Q4 Laddningsinfrastruktur och eldrivna fordon anläggningsarbete Rosendal etapp 3 Kontrakt
2023 Q4 LSS-boende i flerbostadshus Kontrakt
2023 Q4 Mediebevakningsverktyg för press och sociala medier Kontrakt
2023 Q4 Parkeringsledningssystem - Uppsala Parkerings AB Kontrakt
2023 Q4 Ramavtal Auktionsförsäljning av begagnade motordrivna fordon och maskiner­­­ Ramavtal
2023 Q4 Ramavtal byte av däck samt enklare cykelreparationer Ramavtal
2023 Q4 Ramavtal för besiktningsmän och kontrollansvarig (KA) Ramavtal
2023 Q4 Rammakartjänster Ramavtal
2023 Q4 System för personräkning Kontrakt
2023 Q4 Tjänstekoncession av café- och festsalsverksamhet, Uppsala slott Kontrakt
2023 Q4 Tolkförmedling med tillhörande tjänster Ramavtal
2023 Q4 Ramavtal för Laboratorietjänster & dokumentation för kökens egenkontroll Ramavtal
2023 Q4 Framtagande av LÅP (lokalt åtgärdsunderlag) Björklingeån och Jumkilsån Kontrakt
2023 Q4 Kamerabevakning Ramavtal
2023 Q4 Ledningsflytt, Spårvägen Ramavtal
2023 Q4 Radonkontroll av inomhusmiljöer Ramavtal
2023 Q4 Trafikmätningar Ramavtal
2024 Drift av Gästspelscenen Parksnäckan Kontrakt
2024 Handledning till medarbetare Ramavtal
2024 Konservatorstjänster för offentlig konst Ramavtal
2024 Planeringssystem för teaterverksamhet Kontrakt
2024 Projektledning och processkartläggning Ramavtal
2024 Webbsändning av kommunfullmäktige, mediaplattform samt voteringssystem Kontrakt
2024 Biljett- och bokningssystem evenemang Kontrakt
2024 Drift och skötsel av Bälingebadet Kontrakt
2024 Ett system för passage, kassa, bokning och försäljning Kontrakt
2024 Verksamhetssystem som stödjer ÖFN´n arbetsprocesser Kontrakt
2024 Q1 Vitvaruservice Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal Arboristtjänster, konsultation och arbetsutförande Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal Byggarbeten Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal för Råvaror och kalkylsystem för bageriverksamhet Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal för Service och reparationer av storköksutrustning Ramavtal
2024 Q2 Bostad med särskild service (SoL) Ramavtal Ramavtal
2024 Q1 Drift och skötsel av Lyssnaängsbadet Kontrakt
2024 Q1 Gåvokort Ramavtal
2024 Q2 Hem för viss annan heldygnsomsorg (korttidsboende) för personer med psykisk eller neuropsykiatris… Ramavtal
2024 Q2 HVB för personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal Besiktning av lyftanordningar Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal Elarbeten Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal Friskvård, friskvårdsleverantör Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal Lås - leverans, montering och service Ramavtal
2024 Q2 Samlastnings- och leveransplaneringstjänst för Uppsala Bygglogistikcenter (BLC) Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal Tjänstecyklar inklusive service Ramavtal
2024 Q1 Ramavtal Verkstadstjänster Ramavtal
2024 Högtrycksspolning, slamsugning - inom fastigheter Ramavtal
2024 Q2 Ingenjörstjänster för projektering av anläggningsarbeten Ramavtal
2024 Q2 Projekt- och byggledning för anläggningsarbeten och VA Ramavtal
2024 Q2 Ramavtal ingenjörstjänster dagvattenhantering Ramavtal

 

Varor

Period Upphandling Typ
2023 Q4 Brandfordon Ramavtal
2023 Q4 Grusmaterial, samt lämning av schaktmassor (ej jord) Ramavtal
2023 Q4 Inköp två mjölkrobotar Jälla egendoms mjölkproduktion Kontrakt
2023 Q4 Pistmaskin Kontrakt
2023 Q4 Positioneringskuddar Ramavtal
2023 Q4 Ramavtal Elrullstol med uppresningsstöd Ramavtal
2023 Q4 Ramavtal Ståhjälpmedel Ramavtal
2023 Q4 Ramavtal för Färsk fisk Ramavtal
2023 Q4 Småmaskiner för trädgårdsskötsel och trädgårdstillbehör Ramavtal
2024 Q1 Rekonditionering av medicintekniska produkter Ramavtal
2024 Q1 Fordonstvättmedel och utrustning för fordonstvätt Ramavtal
2024 Biblioteksmedia Ramavtal
2024 LED belysning, ljud och styrteknik för museimiljö Ramavtal
2024 Ramavtal radondosor inkl analys i laboratorium Ramavtal
2024 Ramavtal städmaskiner Ramavtal

Frågor?

Om du har frågor om våra kommande upphandlingar kontakta oss på upphandling@uppsala.se

Pågående upphandlingar

Uppsala kommun använder elektronisk anbudsgivning via vårt  upphandlingssystem. Där finns alla våra aktuella upphandlingar som är ute på annonsering, även för våra bolag. Om du vill se bolagens upphandlingar väljer du bolagets namn i scroll-listan till vänster på sidan.

Uppsala kommuns annonserade upphandlingar

Nyheter om leverantör och utförare

Se fler nyheter