Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Ansökningsperioden är 9 februari till 13 april

  Vi söker ett stort antal sommarvikarier så nu har du chansen att hitta jobbet som passar dig – i sommar men kanske också framåt. Erfarenhet från oss är bra för ditt cv. Läs om våra olika jobb och sök direkt. Välkommen!

  Har du jobbat inom vård och omsorg tidigare? Det är en bra merit!

 2. Hemvård

  Hemvården ger service och vård till äldre och personer med funktionsnedsättning som bor kvar i det egna hemmet. Vi har tolv hemvårdskontor/områden runt om i centrala Uppsala och på landsbygden, ett av dem blir basen du utgår från i ditt arbete. Du ger service, vård och omsorg till personer som har hemvård och tar dig mellan hemmen med hjälp av cykel eller bil. Arbetsuppgifterna kan också innebära delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel att du ger medicin eller sköter om sår med stöd av sjuksköterska. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med andra undersköterskor och vårdbiträden i ditt område. Du har även stöd av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och planerare. Här blir du uppskattad för din vilja att ta dig an och lära dig nya arbetsuppgifter och för ditt fina sätt att bemöta människor.

 3. Nattpatrull

  Nattpatrullen åker ut varje natt till personer som har beviljade hemvårdsinsatser. Du arbetar över hela Uppsala kommun mellan 21.30 och 07.30. Arbetet utförs i team och du åker tillsammans med en kollega på alla besök. I dina arbetsuppgifter ingår vård- och omsorgsinsatser, som personlig omvårdnad, service och i vissa fall delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du ger en god omvårdnad med hänsyn till personens individuella behov. Arbetsuppgifterna kan vara både planerade insatser och insatser från larm och oförutsedda behov. Du är en viktig del i att personer med hemvårdsinsatser känner sig trygga även på natten. För det här jobbet behöver du ha körkort.

 4. Äldreboende

  Äldreboenden finns inom hela Uppsala, både centralt och på landsbygden. Gemensamt för alla boenden är att vi arbetar med utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter för att öka trivseln och den sociala samvaron. Arbetet på ett äldreboende innebär att du arbetar med omvårdnad och service men också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån de boendes individuella behov. Du kan också ge stöd vid aktiviteter som högläsning, promenader eller rörelse till musik. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med undersköterskor och vårdbiträden. I ditt arbete kommer du se till att de äldre får en trygg och meningsfull vardag.

  Arbete på kväll och natt kan förekomma.

 5. Gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning

  På våra gruppbostäder arbetar du med personer med olika former av funktionsnedsättning som är beviljade insatser enligt LSS, lagen om stöd och service. Arbetet innebär att du ska stötta de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Stödet som du ger de boende är individanpassat och du utgår ifrån den enskildes behov. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt serviceinsatser som matlagning, städ, tvätt och stöd med personlig hygien. De boende har en egen lägenhet och i anslutning finns ett gemensamt utrymme där man kan träffas för olika aktiviteter. Du kan också få ordna gemensamma aktiviteter som till exempel promenader och utflykter tillsammans med de boende.

  Arbetstiderkan vara dag, kväll och sovande jour. I vissa fall även vaken natt. Körkort är en merit men inget krav.

 6. Servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

  I en servicebostad klarar personen sig själv i större utsträckning än i en gruppbostad, och det bor fler personer där. Alla har en egen lägenhet som inte behöver ligga i direkt anslutning till det gemensamma utrymmet. Personerna som bor på ett serviceboende klarar av att bo i en egen lägenhet men behöver ha stöd från personal i närheten. Det är utifrån vars och ens enskilda behov som du kommer att stödja dem. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med att laga mat, tvätta kläder, passa tider eller läsa post. Det ingår även att göra gemensamma aktiviteter med de boende så som biobesök, restaurangbesök, uteaktiviteter, gemensamma middagar eller resor. Hos oss är det du som gör skillnad i deras liv genom att underlätta deras vardag.

  Arbetstiderkan vara dag, kväll och sovande jour. Körkort är önskvärt.

 7. Särskilt boende inom socialpsykiatrin

  På dessa boenden bor personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Målsättningen är att de ska ha en bra och trygg vardag och ett gott bemötande. Arbetssättet är flexibelt och utgår från varje persons individuella behov. I arbetsuppgifterna ingår det att ge omsorgs och stöd i vardagen. Det innebär till exempel läkemedelshantering, följa med på läkarbesök, sociala aktiviteter, social dokumentation, hjälpa till att handla och laga mat, städ och tvätt. Vi arbetar utifrån personens egna förmågor och mål där stor vikt läggs vid att stärka och utveckla deras personliga resurser.

  Du kommer att arbeta utifrån personernas individuella genomförandeplaner. Målet är att skapa förutsättningar för personerna att bli så självständig som möjligt. Du coachar och söker lösningar så att personen kan överbrygga konsekvenserna av sin psykiska ohälsa. Du fungerar även som ett stöd i personens nätverk.

  Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, helg och vaken natt/sovande jour. Körkort är önskvärt på vissa boenden men inte alla.

 8. Boende för barn och ungdomar

  På våra barnboenden arbetar du med barn och ungdomar med olika former av funktionsnedsättning som är beviljade insatser enligt LSS, lagen om stöd och service. Arbetet innebär att du ska stötta de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Stödet som du ger de boende är individanpassat och du utgår ifrån den enskildes behov. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt serviceinsatser som matlagning, städ, tvätt och stöd med personlig hygien. De boende har egna rum och gemensamt kök och tv-rum. Du får också vara med och ordna aktiviteter som till exempel promenader och andra utflykter tillsammans med de boende.

  Arbetstiderkan vara dag, kväll och sovande jour. I vissa fall även vaken natt. Körkort är en merit men inget krav. Utdrag från polisens belastningsregister krävs.

 9. Boendestöd inom socialpsykiatrin

  Boendestödet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning och som har behov av stöd i det egna hemmet. Stödet utformas individuellt i samarbete mellan personen, biståndshandläggaren och boendestödjare. Du utgår från en bas och tar dig mellan personernas hem med hjälp av cykel eller bil. Syftet med boendestöd är att stötta personer i att klara sitt hem, med tvätt, städ, handla och laga mat samt ekonomi med mera. Boendestöd kan också stötta i kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner samt i sociala situationer som kan upplevas svåra eller krävande. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med andra boendestödjare i ditt område.

  Arbetstiderna är till största del förlagda dagtid, måndag till fredag, helg- och kvällsarbete kan förekomma. Krav på körkort.

 10. Korttidsvård

  Det finns två typer av korttidsvård: allmän korttidsvård och växelvård. Den allmänna korttidsvården kan gälla när en person behöver mer omfattande vård och omsorg efter en sjukhusvistelse innan hen flyttar hem igen. Det kan också vara en plats för vård i väntan på en egen lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. Växelvård är stöd till personer som bor i sitt eget hem men som under kortare perioder kan behöva bo på en vårdplats för att få miljöombyte och aktiviteter. Samtidigt får anhöriga som ger personen stöd i vardagen mer egen tid och avlastning. Här kommer du att hjälpa och träna vårdtagare att göra sådant de klarar själva i vardagen, utifrån deras egna förutsättningar. Du ger stöd kring att städa, tvätta, hålla ordning och bidra till att personerna trivs. Du utför kanske vissa medicinska vårduppgifter med stöd från sjuksköterska, fysio- eller arbetsterapeut.  Du bidrar också till den sociala samvaron genom att tillsammans med de boende till exempel läsa böcker, lyssna på musik och gå på promenader.

  Arbete på kväll och natt kan förekomma.

 11. Korttidsboende för vuxna med funktionsnedsättning

  På korttidsboende för vuxna arbetar du med personer som kommer till korttidsboendet för att byta miljö, träffa nya människor och vara med på olika aktiviteter. På korttidsboendena finns personal dygnet runt. Under den tid de är på korttidsboendet, mellan 2 och 14 dygn per månad, behöver de stöd med sin dagliga livsföring. Stödet som du ger är individanpassat och du utgår ifrån den enskildes behov. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt serviceinsatser som matlagning, städ, tvätt och stöd med personlig hygien. Du kan också få ordna gemensamma aktiviteter som till exempel promenader och utflykter tillsammans med de boende.

 12. Korttidsboende för barn 0-21 år

  Här arbetar du med barn och ungdomar som kommer till korttidsboendet för att föräldrar ska få möjlighet till avlastning. Men också för möjlighet till miljöombyte, träffa nya människor och vara med på olika aktiviteter. Under den tid de är på korttidsboendet behöver barnen och ungdomarna stöd i sin vardag. Stödet som du ger är individanpassat och du utgår vars och ens behov. På korttidsboendena finns personal dygnet runt. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt serviceinsatser som matlagning, städ, tvätt och stöd med personlig hygien. Du kan också få ordna gemensamma aktiviteter som till exempel promenader och andra utflykter tillsammans med barnen och ungdomarna.

  Arbetstiderkan vara dag, kväll och sovande jour. I vissa fall även vaken natt. Körkort är en merit men inget krav. Utdrag från polisens belastningsregister krävs.

 13. Dagverksamheter för äldre

  Dagverksamheterna vänder sig till personer som är 65 år och äldre. Här får de äldre social samvaro, trygghet och uppmuntran. De kan delta i olika aktiviteter som kan vara kreativt skapande, musik, promenader eller en trevlig pratstund.  Bakom varje aktivitet finns ett syfte. Förutom att aktiviteterna ska ge trivsel, glädje och välmående stimulerar det också hjärna och händer, tränar figur- och färgseende. Målet är att de inte ska vara för enkla, men inte heller för svåra för de äldre. Du kommer vara den som tillsammans med andra skapar livskvalitet och trygghet för de äldre. Grunden i dina arbetsuppgifter kommer vara att skapa en meningsfull tillvaro utifrån individens behov och egen målsättning. Det är även viktigt att du låter den äldre själv bestämma och utföra de sysslor som personen fortfarande kan göra själv.

 14. Fritids för ungdomar (över 13 år) med funktionsnedsättning

  Till fritids kommer ungdomar med funktionsnedsättning och som har beslut enligt lagen om stöd och service, LSS. Ungdomarna behöver stöd med sin dagliga livsföring och möjlighet att delta i aktiviteter. Stödet som du ger är individanpassat och du utgår ifrån den enskildes behov. I arbetet ingår också serviceinsatser som matlagning, städ och stöd med personlig hygien. Du är med att ordna gemensamma aktiviteter som till exempel promenader och andra utflykter tillsammans med ungdomarna.

  Körkort är en merit men inget krav. Utdrag från polisens belastningsregister krävs.

 15. Träffpunkter och sysselsättning inom socialpsykiatrin

  Träffpunkts- och sysselsättningsverksamheter vänder sig till personer med psykisk ohälsa. De finns på flera ställen i kommunens är en plats för återhämtning, social samvaro, fritidsaktiviteter, kurser och studiecirklar, strukturerad sysselsättning, resor och utflykter. Till arbetsuppgifterna hör att hålla träffpunkten öppen, se till att det är trevligt och trivsamt och att handleda brukare vid sysselsättning. Du följer också med på resor och utflykter.

  Verksamheten är öppen alla dagar året runt. Främst på dagtid, men kvällsarbete kan förekomma. Det är en merit om du har vana med målgruppen och körkort.

 16. Hem för vård och boende (HVB) inom socialpsykiatrin

  Som behandlingsassistent på HVB ger du stöd och omvårdnad till dem som bor där. Det kan innebära allt från omvårdnad, ge läkemedel, hantera livsmedel, till stöttning i de boendes psykiska mående och trygghet och finnas till hands för samtalsstöd. I arbetet uppmuntrar och inspirerar du de boende till att våga lita till sina egna förmågor och att ta hjälp när de behöver det. Du ger dem stöd i vardagsfrågor och bidrar till målet om en välfungerande och trygg vardag. Arbetet utgår från de boendes individuella behandlings- och genomförandeplaner.

  Arbetstiderna kan vara dag, kväll, helg och vaken natt. Körkort krävs.

 17. Stödboende

  Idun är ett stödboende för kvinnor som har ett beroende. Stödboendet ska ge en ordnad boendesituation för personer med ett beroende. Personerna bor i egna lägenheter men har tillgång till gemensamma utrymmen där de kan träffa andra boenden och personalen. Målet är att de som bor här ska få en förbättrad livssituation genom ett nyktert och drogfritt boende med daglig till syn. På sikt är målet att de ska kunna bo på egen hand. Du kommer att ansvara för de boendes trygghet och välbefinnande. I dina arbetsuppgifter ingår att skapa en meningsfull, fungerande och, i så stor utsträckning som möjligt, självständig vardag genom olika insatser och stöd. Du blir en viktig del för att få deras vardag att fungera.

 18. Personlig assistans

  Som personlig assistent  stöttar och assisterar du personer med funktionsnedsättning i deras egna hem. Syftet är att underlätta för dem i deras vardag. Hur en dag ser ut varierar mycket och beror helt på personens individuella behov och intressen. Det kan innebära allt från hjälp med personlig omvårdnad, hygien och hushållsarbete till olika aktiviteter och nöjen. Det är viktigt att personkemin stämmer för att ni båda ska trivas.

  Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, helg och vaken natt eller sovande jour.

Nyheter om jobb och praktik

 • Ministerbesök i Uppsala

  Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, besökte Uppsala idag den 30 september. Först träffade han polisen och ungdomsjouren och sedan besökte han fastighetsägare och Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda centrum. Fokus för besöket var att få en bild av polisens och kommunens arbete med att öka tryggheten.

 • Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet

  Deltagare i daglig verksamhet får extrapengar för 2020. Det har omsorgsnämnden beslutat. Det är möjligt att göra tack vare det statliga stimulansbidraget från Socialstyrelsen.

 • Rasmus tips om praktik

  Praktiken på universitetsutbildningen kan bli en snabbväg in i karriären. För Rasmus Ahlén ledde praktiken på Uppsala kommun både till bra erfarenheter och jobberbjudanden.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Yrke arbetsterapeut

  Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som arbetsterapeut. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

 • Yrke fysioterapeut

  Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.

 • Yrke sjuksköterska

  Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som sjuksköterska. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.