Sök tjänst som förskollärare till nya förskolor

 1. I korthet


  Vi söker 25–30 förskollärare till nya förskolor som öppnar i höst. Förskolorna är planerade utifrån en förståelse för den pedagogiska miljöns betydelse för barns utveckling och lärande. Lokalerna är fräscha och fyllda med all energi och det engagemang som en nystart innebär.

  Som förskollärare får du möjlighet att bygga upp en ny verksamhet men ingår också i ett kollegialt sammanhang, med övriga kommunala förskolor i förskoleområdet. Undervisning och digitalisering för lärande är våra gemensamma utvecklingsområden för de närmaste åren.  Du får tillgång till stödfunktioner som konsultativt stöd, specialpedagoger och pedagogiska utvecklare. Kom och hjälp oss att ge barnen en trygg, rolig och lärorik start. Vi lägger grunden för det livslånga lärandet!

  Fäll ihop
 2. Jumkils förskola


  Jumkils förskola ligger i direkt anslutning till skolan och har plats för 36 barn.

  Det är en liten förskola där vi startar med cirka 22 barn under hösten. Förskolan ligger nära Jumkils kyrka, i en bygd med anor från 1500-talet. Här finns den naturliga närheten till skog och mark samtidigt som kommunikationen med Uppsala är god med bussförbindelse minst en gång i halvtimmen. 

  Fäll ihop
 3. Lindbackens förskola


  Lindbacken är ett nytt bostadsområde, cirka 5 km från Uppsala centrum. Förskolan har plats för 144 barn.

  Lindbackens förskola har nära till skog och mark och redan från start kommer vi att arbeta aktivt med Grön Flagg med lärande kring hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.  Vi kommer även att satsa på egen kompetensutveckling inom natur- och miljöområdet. Bra cykelvägar leder hit och busshållplatsen ligger nära förskolan, som kommer att ligga i anslutning till Lindbackens skola. Vi söker dig som är intresserad av miljö och utomhuspedagogik.

  Fäll ihop
 4. Molnets förskola


  Molnets förskola ligger cirka 12 km från Uppsala i en helt ny stadsdel, Fullerö Hage. Förskolan har plats för 144 barn.

  Här samsas villor och radhus med bostadsrätter och stora lägenheter med små. Det ger en blandad befolkning med samma nybyggaranda, där många kommer att hitta nya kontakter och vänner.  Förskolan arbetar åldersnära, med grupper för yngre och äldre barn. Den ligger precis i kanten av skogen, med grön utsikt och gården direkt mot naturen.  I anslutning till förskolan finns också en stor park, Solparken.  Här kommer vår förskola att bli en del av stadsdelens historia redan från start.

  Fäll ihop
 5. Tiunda förskola


  Tiunda förskola ligger i Luthagen, en omtyckt stadsdel med närhet till Stabbyskogen, Biotopia, Evolutionsmuséet, Botaniska trädgården och Bror Hjorts hus. Förskolan har plats för 144 barn.

  En del av våra barn kommer från Hemmings förskola som avvecklas under juni månad.  Tiunda ingår i Luthagens förskoleområde som har ett samarbete med Uppsala universitet kring partnerförskolor. Det innebär att studenter har möjlighet att återkomma till samma förskola för praktik under hela sin utbildning och ger oss närhet till aktuell forskning.

  Fäll ihop