Ledigt jobb

Enhetschef till enheten för säkerhetsplanering

Diarienr:
SCN-2019-0483
Arbetsplats:
Enheten för säkerhetsplanering
Förvaltning:
Socialförvaltningen
Publicerad:
Sista ansökningsdag:

Vill du leda en nystartad enhet vid socialförvaltningen i Uppsala? Vill du vara med och bidra till vidareutveckling och kvalitetshöjning i arbetet med barn och ungdomar? 

Uppsala växer som stad och socialförvaltningen driver därför många nya projekt. Flera satsningar görs på att utveckla vårt kvalitetsarbete inom olika områden och ett av dessa är Signs of Safety. Vi söker nu en enhetschef till en nyinrättad enhet med ett avgränsat uppdrag att göra säkerhetsplaneringar utifrån familjernas egna förutsättningar och stärka nätverksarbetet kring barn och ungdomar. Till enheten kommer en specialisthandläggare och 8 socialsekreterare att anställas.

Ditt uppdrag

Enhetens uppdrag kommer att vara arbete med säkerhetsplaneringar i ärenden där det finns en hög oro för barnet och där socialtjänsten överväger att placera barnet utanför det egna hemmet. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med barnet, familjen och övriga nätverket där man tillsammans arbetar fram en plan för att säkerställa barnets skydd i hemmet. Som enhetschef kommer du att få utveckla den nya enheten och driva verksamheten utifrån det nya uppdraget.

Du kommer att ansvara för enhetens samlade resultat och ekonomiska utfall. Detta innebär att du ser till att arbetet fördelas på ett sätt som optimerar enhetens kapacitet och används på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar också för att rådande lagstiftning, riktlinjer och rutiner följs och säkerställer att arbetet vilar på systemteoretisk och lösningsfokuserad grund.

Arbetsmiljöfrågor och kompetensförsörjning är prioriterat inom förvaltningen vilket innebär att du leder det systematiska arbetsmiljöarbetet, tillvaratar dina medarbetares synpunkter och ger stöd i kompetensutvecklingsfrågor. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer på avdelningen och rapporterar till avdelningschefen.

För oss är det viktigt att stimulera till nytänkande, verka för ett öppet klimat, transparens, samarbete över gränserna samt ett helhetstänk. För att skapa förutsättningar för detta verkar vi för att ha en genomtänkt och fungerande introduktion, gott bemötande och teamarbete inom och över enhetsgränserna. Vi har också investerat i gemensam kompetensutveckling, extern handledning och administrativt och digitalt stöd.

Din bakgrund

Du har socionomutbildning eller likvärdig utbildning samt grundutbildning i Signs of Safety. Vi ser också gärna att du har systemteoretisk utbildning, någon form av ledarskapsutbildning och/eller fördjupningsutbildning i Signs of Safety. Vidare har du flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och ungdom och flerårig chefserfarenhet inklusive arbetsledning, uppföljning av verksamhet, personal- och budgetansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av systemteoretiskt arbetssätt och av arbete i politiskt styrd organisation.

Du är en god ledare som har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Som person är du kommunikativ, har lätt för att lyssna och anpassar ditt sätt att kommunicera i olika situationer.
Du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt.

Du arbetar liksom vi digitalt och flexibelt i olika system och det är en fördel om du har goda kunskaper i officepaketets olika delar. Vi vill också att du har vana vid att ta fram och analysera statistik. B-körkort är önskvärt.

Upplysningar

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta avdelningschef Katja Friberg, 018-727 53 96.

Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR - Maria Persson, 018-727 24 24
Vision - Sofia Venemalm, 018-727 12 13

Har du frågor gällande registrering av din ansökan är du välkommen att kontakta enheten för kompetensförsörjning, Josephine Alderson, 018-727 23 04.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Om vår organisation

Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.

Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.

Mer information om oss hittar du på uppsala.se

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: 100 % Tillträde: Enligt överenskommelse Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse

Information

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

När du söker jobb hos oss vill vi att du gör detta online. Klicka på knappen nedan ”Sök jobbet”.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sök jobbet Tillbaka till Sök lediga jobb