Ledigt jobb

Informationssäkerhetsstrateg med samhällsintresse

Diarienr:
KSN-2018-2098
Arbetsplats:
IT-staben på kommunledningskontoret
Förvaltning:
Kommunledningskontoret
Publicerad:
2018-06-15
Sista ansökningsdag: 2018-08-19

Arbetsplatsbeskrivning

Kommunledningskontorets IT-stab arbetar strategiskt, styrande och stödjande. Vi arbetar nära verksamheterna och bidrar till att tidigt identifiera IT- och -informationsrelaterade behov. IT-organisationen ska ha en hög kunskap om och förståelse för verksamhetsbehov och bära den komplexitet som IT-relaterad verksamhetsutveckling i stora organisationer innebär. IT-staben bidrar med långt mer än tekniska lösningar och finns som en naturlig del av ledningsstödet till förvaltningar och bolag.

Ditt uppdrag

Tjänsten som informationssäkerhetsstrateg är placerad på kommunledningskontorets IT-stab inom den strategiska enheten i nära samverkan med kommunens enhet för säkerhet och beredskap. Som kommunens informationssäkerhetstrateg är du en brobyggare, du säkrar en gemensam helhetssyn utifrån verksamheters olika perspektiv inom informationssäkerhetsområdet. Tjänsten innebär ett nära samarbete med övriga centrala funktioner i kommunen, med andra kommuner, företag och organisationer i regionen, myndigheter och intresseorgan inom informationssäkerhet.

Huvudsaklig arbetsuppgift är att leda, utveckla och integrera informationssäkerhetsfrågorna i Uppsala kommuns alla förvaltningar och bolag. Detta omfattar att utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv:

• Sammankalla och bereda underlag till kommunens funktion för informationssäkerhet, där kommunens CIO är ordförande.
• Öka kunskapen om informationssäkerhet inom kommunen och dess bolag
• Skapa och bereda styrande dokument
• Vidmakthålla och vidareutveckla metoder för incidenthantering, kravställning och uppföljning vid upphandling, utveckling, förvaltning, avveckling, till exempel riskanalyser och informationsklassning
• Utveckla kontinuitetshantering och incidenthantering inom ram för civilt försvar och krisberedskap
• Utveckla informationssäkerhetsdelarna inom fysisk säkerhet, såsom skalskydd och kamerabevakning
• Omvärldsbevaka avseende trender och risker inom informationssäkerhet

Din bakgrund

Vi söker dig som har dokumenterad utbildning inom informationssäkerhetsområdet eller för funktionen relevant område. Du har flerårig erfarenhet av informationssäkerhetsarbete, till exempel metoder för riskanalys och informationsklassning samt av att tillämpa standarder inom informationssäkerhetsområdet, till exempel ISO 27000. Du har även erfarenhet av juridiska informationssäkerhetsfrågor inom till exempel offentlighet och sekretesslagen och dataskyddsförordningen.
 
Din förmåga att se helheter och förstå frågeställningar utifrån olika perspektiv är central. Det är därför meriterande om du har erfarenhet från arbete med krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd samt fysiska säkerhetsfrågor, såsom till exempel skalskydd och kamerabevakning. Dessutom är det meriterande om du är förtrogen med modeller och ramverk inom IT-styrning, IT-utveckling, tex COBIT, PM3, ITIL.
Erfarenhet från informationssäkerhetsarbete i stora, komplexa organisationer, gärna offentlig verksamhet är meriterande.
Du har även goda kunskaper i svenska, i tal och skrift och kan enkelt ta till dig text på engelska.
 
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en mycket god förmåga att etablera relationer och samarbeten i en komplex organisation. Det krävs att du är en stark kommunikatör både i tal och skrift. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. När så behövs är du en tillämpbar problemlösare och kan du göra avvägning mellan strategiska val och verksamhetens behov utifrån ett nuläge. Vidare är du en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.

Upplysningar

I denna rekrytering samarbetar vi med Dfind IT. Välkommen med en intresseanmälan via dfind.se/it senast 19 augusti 2018. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Fredrik Svensson, 073 357 00 71.

Fackliga företrädare: Vision, Michael Walldén, 018-727 24 38, Akademikerförbundet SSR, Maria Persson, 018-727 24 24.

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse Lönebeskrivning: Enligt överenskommelse
Tillbaka till Sök lediga jobb