Aspirantprogram för blivande socionomer

Kommunen erbjuder ett aspirantprogram för dig som studerar till socionom och som är i slutet av din utbildning. Programmet ges inom någon av de kommunala verksamheter som handlägger ärenden om barn, ungdomar och ensamkommande. 

Vad som ingår i aspirantprogrammet

Som aspirant får du

  • en timanställning på 20 procent som motsvarar en arbetsdag i veckan
  • stegvis introduktion till arbetsuppgifterna som ingår i arbetet
  • handledning av en erfaren socialsekreterare 
  • mentorssamtal med en erfaren socionom som vägleder dig i din yrkesroll
  • grundutbildning i våra verksamhetssystem och arbetssätt
  • möjlighet att delta i enhets- och arbetsmöten.

Om du gör en bra insats under aspirantperioden kan det leda till en tillsvidareanställning när du avslutat din utbildning. 

Ansökningskriterier 

För att söka till aspirantprogrammet behöver du ha

  • godkända kurser enligt kursplanen från socionomprogrammet (gäller alla kurser inklusive praktik fram till och med termin fem)
  • förmåga att kombinera studier med arbete
  • ett stort intresse för att arbeta med och utvecklas inom myndighetsarbete.

Vi ser helst att du även har erfarenhet av myndighetsarbete.

Ansök senast 19 november 

Skicka din ansökan till specialisthandläggare annika.andersson6@uppsala.se senast 19 november. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och dina kontaktuppgifter.

Kontakta Aspirantprogrammet

Hör av dig om du har några frågor.

E-post: annika.andersson6@uppsala.se (specialisthandläggare)

E-post: eva.lignell@uppsala.se (enhetschef)