Aspirantprogram för blivande socionomer

Kommunen erbjuder ett aspirantprogram för dig som studerar till socionom och som är i slutet av din utbildning. Programmet ges inom någon av de kommunala verksamheter som handlägger ärenden om barn, ungdomar och ensamkommande. 

Vad som ingår i aspirantprogrammet

Som aspirant får du

  • en timanställning på 20 procent som motsvarar en arbetsdag i veckan
  • stegvis introduktion till arbetsuppgifterna som ingår i arbetet
  • handledning av en erfaren socialsekreterare 
  • mentorssamtal med en erfaren socionom som vägleder dig i din yrkesroll
  • grundutbildning i våra verksamhetssystem och arbetssätt
  • möjlighet att delta i enhets- och arbetsmöten.

Om du gör en bra insats under aspirantperioden kan det leda till en tillsvidareanställning när du avslutat din utbildning. 

Ansökningskriterier 

För att söka till aspirantprogrammet behöver du ha

  • godkända kurser enligt kursplanen från socionomprogrammet (gäller alla kurser inklusive praktik fram till och med termin fem)
  • förmåga att kombinera studier med arbete
  • ett stort intresse för att arbeta med och utvecklas inom myndighetsarbete.

Vi ser helst att du även har erfarenhet av myndighetsarbete.

Ansök senast 9 december 

Skicka din ansökan till specialisthandläggare annika.andersson6@uppsala.se senast 9 december. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och dina kontaktuppgifter.

Kontakta Aspirantprogrammet

Hör av dig om du har några frågor.

E-post: annika.andersson6@uppsala.se (specialisthandläggare)

E-post: eva.lignell@uppsala.se (enhetschef)