Aspirantstudenter söks till socialförvaltningen under 2020

Socialförvaltningen, avdelning barn- och unga, söker aspiranter som är intresserade av att utvecklas i myndighetsarbetet i form av en aspirantanställning.  

Perioden som aspirant motsvarar 20% av en heltidsanställning under 36 veckor med uppehåll under sommaren. Som aspirant kommer du att stegvis introduceras i det sociala arbetets olika arbetsuppgifter. Aspirantanställningen skall förbereda dej på de utmaningar som du kommer att stöta på i yrket och ge dej möjligheten att utvecklas i arbetet med myndighetsutövning.

Under aspirantperioden kommer du att få en utsedd handledare som vägleder dig i arbetet på enheten. Du kommer även att få en längre introduktion i BBIC och Signs of Safety och tilldelas en mentor som ska vägleda i frågor kring yrkesrollen.

Som socionomaspirant blir du timanställd inom Uppsala kommun. 

Kravspecifikation aspirant

-Genomförd VFU inom socialförvaltningen i Uppsala.

-Goda vitsord från VFU praktikplats.

-Godkända kurser enligt kursplan för socionomprogrammet.

-Att ha intresse av att arbeta och utveckla ditt kunnande inom myndighetsarbetet.

-Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.

-Att ha förmåga att kombinera studier och arbete.

-Att självständigt planera och genomföra de arbetsuppgifter som tilldelas av handledaren. 

 

Ansök senast 1 december 2019.

Skicka din ansökan till specialisthandläggare annika.andersson6@uppsala.se (ämnesrad; aspirant) senast 1 december 2019. Din ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV och dina kontaktuppgifter.

Kontakta Aspirantprogrammet

Hör av dig om du har några frågor.

E-post: annika.andersson6@uppsala.se (specialisthandläggare)

E-post: eva.lignell@uppsala.se (enhetschef)