Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Sök sommarvikariat

  Vi söker sommarvikarier till kommunens verksamheter där unga och gamla behöver stöd i sin vardag. Det är bra om du har erfarenhet av ett liknande arbete. Men det viktigaste är att du vill göra vardagen bra för andra och kan uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du måste ha fyllt 18 år. 

  Det finns många olika verksamheter att jobba inom. Ansök senast 10 april.

  Sök sommarvikariat

  Så är det att jobba inom vård och omsorg

  Simon Krabbe sommarjobbade på ett gruppboende inom kommunen förra sommaren och jobbar kvar. Hör honom berätta om sitt jobb inom vård och omsorg.

  Uppsala kommuns värdegrund 

  Ta del av digital introduktion för nyanställda för information om Uppsala kommuns värdegrund med mera.

 2. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

  Här arbetar du med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar som har insatser enligt LSS (lagen om stöd och service). Arbetet innebär att du stöder de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Stödet är individanpassat och du utgår från den enskilda personens behov.

  I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser som att laga mat, städa, tvätta och ge stöd när det gäller den personliga hygienen. Du får också vara med och ordna aktiviteter, till exempel promenader och andra utflykter tillsammans med de boende.

  • Arbetstiderna kan vara på dagtid, kvällar och sovande jour. I vissa fall även vakna nätter.
  • Körkort är en fördel, men det är inget krav.
  • Utdrag från polisens belastningsregister krävs.

  I barn och ungdomar med funktionsnedsättning ingår följande verksamheter.

  • Boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
  • Korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
  • Fritids för ungdomar (över 13 år) med funktionsnedsättning
 3. Daglig verksamhet, LSS

  Daglig verksamhet är en sysselsättning för personer som har någon form av funktionsnedsättning. Verksamheterna finns exempelvis inom arkivering, bilvård, fastighetsskötsel, service och skapande.

  Du och dina kollegor skapar en meningsfull sysselsättning utifrån personernas behov och mål. Er uppgift är att se till att aktiviteterna inte är för enkla, men inte heller för svåra. Det är viktigt att personerna själva får bestämma och utföra sysslor som de kan göra.

  Daglig verksamhet är en av insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I Uppsala kommun finns daglig verksamhet i kommunal och extern regi.

  • Du arbetar dagtid.
  • Du arbetar främst på en enda daglig verksamhet (LSS).

  Sök sommarvikariat

 4. Dagverksamheter för äldre

  Dagverksamheterna vänder sig till personer som är 65 år och äldre. Här får de social samvaro, trygghet och uppmuntran. De kan delta i olika aktiviteter som kreativt skapande, musik, promenader och en trevlig pratstund.

  Du är den som tillsammans med andra skapar livskvalitet och trygghet för de äldre. Grunden i arbetsuppgifterna är att skapa en meningsfull tillvaro utifrån personens egna behov och mål. Det är viktigt att personerna själva får bestämma och utföra de sysslor som de fortfarande kan göra.

  Bakom varje aktivitet finns ett syfte. Förutom att aktiviteterna ska ge trivsel, glädje och välmående stimulerar de också hjärna och händer och tränar figur- och färgseende. Aktiviteterna ska inte vara för enkla, men inte heller för svåra.

  • Du arbetar dagtid.
  • Du arbetar främst på en enda dagverksamhet.
 5. Grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

  På våra gruppbostäder, servicebostäder och korttidsboenden arbetar du med personer med olika funktionsnedsättningar. Arbetet innebär att du ska stödja de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Stödet som du ger är individanpassat. Du utgår från den enskilda personens behov.

  I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser som matlagning, städ, tvätt och stöd när det gäller personlig hygien. Alla boende har en egen lägenhet. Det finns ett gemensamt utrymme där alla kan träffas för olika aktiviteter. Du kan också få ordna gemensamma aktiviteter, till exempel promenader och utflykter tillsammans med de boende.

  • Arbetstiderna kan vara dagtid, kvällar och sovande jour. I vissa fall även vakna nätter.
  • Körkort är en fördel, men det är inget krav.
 6. Hemtjänst

  Hemtjänsten ger service och vård till äldre och personer med funktionsnedsättning som bor kvar i det egna hemmet. Vi har tolv hemtjänstkontor runt om i centrala Uppsala och på landsbygden. Ett blir basen som du utgår från i ditt arbete. Du ger service, vård och omsorg till personer som har hemtjänst.

  Arbetsuppgifterna kan också innebära delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel att du ger medicin eller sköter om sår med stöd av sjuksköterska. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med andra undersköterskor och vårdbiträden i ditt område. Du har även stöd av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och planerare.

  Här blir du uppskattad för din vilja att ta dig an och lära dig nya arbetsuppgifter och för ditt fina sätt att bemöta människor.

  • Du tar dig mellan hemmen med hjälp av cykel, elcykel eller bil.
  • Arbetet är dagtid, kvällar och helger.
 7. Korttidsvård

  Det finns två typer av korttidsvård: allmän korttidsvård och växelvård. Den allmänna korttidsvården kan gälla när en person behöver mer omfattande vård och omsorg efter en sjukhusvistelse innan personen flyttar hem igen. Det kan också vara en plats för vård i väntan på en egen lägenhet på ett vård- och omsorgsboende.

  Växelvård är stöd till personer som bor i sitt eget hem och som under kortare perioder kan behöva bo på en vårdplats för att få miljöombyte och aktiviteter. Samtidigt får anhöriga som ger personen stöd i vardagen mer egen tid och avlastning. Här kommer du att hjälpa och träna vårdtagare att göra sådant som de klarar själva i vardagen, utifrån deras egna förutsättningar.

  Du ger stöd kring att städa, tvätta, hålla ordning och bidra till att personerna trivs. Du utför kanske vissa medicinska vårduppgifter med stöd från sjuksköterska, fysio- och arbetsterapeut. Du bidrar också till den sociala samvaron genom att tillsammans med de boende läsa böcker, lyssna på musik och gå på promenader med mera.

  • Du arbetar främst på ett boende dagtid.
  • Arbete på kvällar och nätter kan förekomma.
 8. Nattpatrull

  Nattpatrullen åker ut varje natt till personer som har beviljade hemtjänstinsatser. Arbetet utförs i team och du åker tillsammans med en kollega på alla besök.

  I dina arbetsuppgifter ingår vård- och omsorgsinsatser, som personlig omvårdnad, service och i vissa fall delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du ger en god omvårdnad utifrån personens individuella behov.

  Arbetsuppgifterna kan vara både planerade insatser och insatser från larm och oförutsedda behov. Du är en viktig del i att personer med hemtjänstinsatser känner sig trygga även på natten.

  • Du tar dig mellan hemmen med hjälp av bil. För det här jobbet måste du därför ha körkort.
  • Du arbetar över hela Uppsala kommun mellan 21.30 och 7.30.
 9. Personlig assistans

  Som personlig assistent stöder och assisterar du personer med en funktionsnedsättning i deras hem för att underlätta för dem i vardagen. Hur en dag ser ut varierar mycket och beror helt på personens individuella behov och intressen. Det kan innebära allt från hjälp med personlig omvårdnad, hygien och hushållsarbete till olika aktiviteter och nöjen. Det är viktigt att personkemin stämmer för att ni båda ska trivas.

  • Arbetstiderna är på dagtid, kvällar, helger och vakna nätter eller sovande jour.
 10. Stödboende

  Stödboendet ska ge en ordnad boendesituation för personer med ett beroende. Personerna bor i egna lägenheter och har tillgång till gemensamma utrymmen. Målet är att de som bor här ska få en förbättrad livssituation genom ett nyktert och drogfritt boende med daglig tillsyn. På sikt är målet att de ska kunna bo på egen hand.

  Du ansvarar för de boendes trygghet och välbefinnande. I dina arbetsuppgifter ingår att skapa en meningsfull, fungerande och i så stor utsträckning som möjligt självständig vardag genom olika insatser och stöd. Du blir en viktig del för att få deras vardag att fungera.

  • Arbetstiderna kan vara på både dagtid, kvällar och helger.
  • För det här jobbet måste du har körkort.
 11. Socialpsykiatri

  Inom socialpsykiatrin arbetar du med personer med psykisk ohälsa, psykiatriska funktionsnedsättningar och i vissa fall andra funktionsnedsättningar. Målet i verksamheterna är att vara med och bidra till att skapa en trygg vardag.

  Det kan innebära omvårdnad och att ge läkemedel, hantera livsmedel, ge stöd i brukarnas psykiska mående och trygghet och att finnas till hands för samtalsstöd. Du uppmuntrar och inspirerar brukarna till att våga lita på sina egna förmågor och att ta hjälp när de behöver det. Du ger dem stöd i vardagsfrågor och bidrar till målet om en välfungerande och trygg vardag. Arbetet utgår från de boendes individuella behandlings- och genomförandeplaner.

  • Arbetstiderna kan vara på dagtid, kvällar, helger och vaken natt eller sovande jour.
  • Vana vid målgruppen är ett plus.
  • Körkort är en fördel inom vissa verksamheter och ett krav inom andra.

  I socialpsykiatrin ingår följande verksamheter:

  • Särskilt boende inom socialpsykiatrin inklusive HVB, korttidsboende och träningsboende
  • Boendestöd inom socialpsykiatri som är ett stöd i och utanför brukarens egen bostad
  • Träffpunkter och sysselsättning inom socialpsykiatrin, en social verksamhet som är en plats för återhämtning och aktiviteter, samt utbildningar och sysselsättningar som kan leda till jobb
 12. Äldreboende

  Äldreboenden finns inom hela Uppsala, både centralt och på landsbygden. Gemensamt för alla boenden är att vi arbetar med utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter för att öka trivseln och den sociala samvaron.

  Arbetet på ett äldreboende innebär att du arbetar med omvårdnad och service och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån de boendes individuella behov. Du kan även ge stöd vid aktiviteter som högläsning, promenader eller rörelse till musik.

  Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med undersköterskor och vårdbiträden. I ditt arbete ser du till att äldre får en trygg och meningsfull vardag.

  Arbetstid dagtid, kväller och helger. Även natt kan vara aktuellt.

Nyheter om jobb och karriär

 • Platsutvecklingen i Gottsunda vinner kommunens jämställdhetspris

  Stadsbyggnadsförvaltningens arbete med att involvera unga tjejer när de utformar trygga platser i Gottsunda fick i dag Uppsala kommuns jämställdhetspris. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet tog samtidigt emot Uppsala kommuns jämställdhetsråds hedersomnämnande.

 • Uppsala yrkesgymnasium Jälla har en av Sveriges bästa transportutbildningar

  Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd har nominerat Uppsala yrkesgymnasium Jälla till årets transportskola. Eleverna och lärarna på transportutbildningen är glada men inte överraskade. De är överens om att utbildningen håller hög klass.

Kampanjer
 • Jobba som fysioterapeut

  Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.

 • Jobba som socionom

  Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.