Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  På socialförvaltningens aspirantprogram får du som socionomstudent möjlighet att varva dina studier med arbete som socialsekreterare. Aspirantprogrammet är ett slags traineeprogram som du kan söka till under sista året på din utbildning.

  Som aspirant får du

  • en timanställning på 20 procent
  • löpande utbildningar
  • handledning
  • mentorssamtal
  • möjligheter till sommarvikariat och anställning.
 2. Vad aspirantprogrammet erbjuder

  Timanställning på 20 procent

  Som aspirant studerar du som vanligt fyra dagar i veckan. Den femte dagen arbetar du som socialsekreterare i form av en timanställning på 20 procent.

  Löpande utbildningar

  Under uppdragets gång får du ta del av utbildningar som i vanliga fall ingår i introduktionen för nya socialsekreterare. Som aspirant får du lite kortare utbildningspass men du ligger ändå lite steget före när du väl tar examen.

  Handledning och mentorssamtal

  Förutom handledning i det dagliga arbetet av din handledare så får du tillsammans med andra aspiranter grupphandledning av en erfaren familjebehandlare. Handledningen ger möjlighet till reflektion kring rollen som aspirant, men även kring den nya yrkesroll som väntar.

  Genom mentorssamtal med en erfaren socionom får du vägledning inom yrkesrollen.

  Möjligheter till sommarvikariat och anställning

  Som aspirant har du goda möjligheter att få sommarvikariat eller att jobba extra under lov. Det kan även bli aktuellt med en fast anställning efter avslutade studier.

  Syftet med aspirantprogrammet

  Syftet med aspirantprogrammet är att du ska få

  • arbetslivserfarenhet för att snabbt komma ut i arbetslivet
  • en successiv och trygg introduktion till det sociala arbetet
  • praktisk erfarenhet för att bättre kunna ta till dig teorin på socionomprogrammet.
 3. Arbetsuppgifter som aspirant

  Som aspirant får du

  • delta i möten och samtal
  • handlägga ärenden
  • skriva utredningar
  • göra förhands- och skyddsbedömningar

  Arbetet utförs med stöd från erfarna handläggare.

 4. Krav för att bli aspirant

  För att bli antagen som aspirant ska du

  • ha goda vitsord från VFU (verksamhetsförlagd utbildning)
  • ha godkända kurser enligt socionomprogrammets kursplan
  • ha ett intresse för att arbeta och utveckla ditt kunnande inom myndighetsarbetet
  • ha förmåga att kunna kombinera studier och arbete med gott resultat
  • självständigt planera och genomföra de arbetsuppgifter som du får av handledaren
  • kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
 5. Ansök om att bli aspirant

  Det går inte att ansöka till aspirantprogrammet nu. Nästa ansökningsperiod är under hösten 2023.

 6. Så är det att vara aspirant

  Jennie Johansson går sista året på socionomprogrammet. En dag i veckan arbetar hon på mottagningsenheten på Svartbäcksgatan tillsammans med sin handledare Linn Gavali.

  Jennie Johansson och Linn Gavali_700x400px.jpg
  Aspiranten Jennie Johansson och socialsekreteraren Linn Gavali.

  Jennie Johansson går på socialförvaltningens aspirantprogram. En dag i veckan går hon precis som de andra socialsekreterarna på möten, handlägger ärenden, skriver utredningar och gör förhands- och skyddsbedömningar. Resten av veckan går hon på föreläsningar, skriver tentor och slutför sina studier sista terminen på socionomprogrammet.

  – Det är väldigt spännande och bra att vara aspirant, Jag tänker väldigt mycket på det när jag är i skolan, hur mycket jag lär mig här. Vilken koll jag har och hur mycket lättare det är att koppla ihop teori med det praktiska arbetet. Jag får en verklighetsförankring hela tiden. Det är jättenyttigt, säger Jennie Johansson.

  En dag i veckan jobbar Jennie tillsammans med en till aspirant på en mottagningsenhet på Svartbäcksgatan. Som aspiranter är de en del av arbetsgruppen och handlägger ärenden självständigt, men med tryggt stöd från mer erfarna handläggare.

  – Som aspiranter får vi inte vara huvudhandläggare på beslut. Men vi är delaktiga i att göra förhandsbedömningar och skyddsbedömningar och skriva fram förslag på beslut. Det är roligt att tidigt få ta mycket ansvar och kunna hjälpa till på riktigt redan från början, fortsätter Jennie Johansson.

  Vinster för verksamheten

  Linn Gavali jobbar som socialsekreterare på mottagningsenheten på Svartbäcksgatan och är Jennies handledare. Linn tycker att det är mycket värt att aspiranterna är hos dem och blir en del av arbetsgruppen. Det är en stor vinst att få in aspiranter som kan hjälpa till att handlägga ärenden och också medverka på möten och hjälpa till i jouren.  

  – Det är roligt att tidigt lära känna dem som förhoppningsvis ska bli våra nya kollegor. Under min tid här har vi anställt två aspiranter direkt efter att de tagit examen. Då känner vi ju redan varandra och de är helt insatta i uppdraget. En stor del av introduktionen i uppdraget som socialsekreterare är redan gjord under aspirantprogrammet, vilket är mycket värt, säger Linn Gavali.

  Introduktion och kompetensutveckling

  Under uppdragets gång får aspiranterna löpande utbildningar som i vanliga fall ingår i introduktionen för nya socialsekreterare. På så sätt ligger aspiranterna steget före när de tar examen. Två tillfällen per termin får de individuell handledning av en erfaren handledare. Handledningen ger möjlighet till reflektion kring rollen som aspirant, men även kring den nya yrkesroll som väntar.

  – I programmet ingår även gemensam handledning för alla aspiranter tillsammans. Vi träffas två gången per termin för att prata om vårt uppdrag och de utmaningar vi ställs inför. De flesta utmaningar är positiva och jag lär mig saker hela tiden. Vid tentaperioder kan det kännas lite svårt att hinna med allt, men uppdraget är väldigt flexibelt och jag kan anpassa det efter vilka dagar jag behöver vara på föreläsningar och plugga, berättar Jennie Johansson.

  Möjligheter till sommarvikariat och anställning

  Som aspirant har du goda möjligheter att få sommarvikariat eller att jobba extra under lov.

  – På just mottagningsenheten var bemanningen för sommaren redan klar, men då kunde jag få ett sommarvikariat på en barnenhet i stället, Det känns också skönt att veta att jag har väldigt bra möjligheter att få jobb direkt efter examen, säger Jennie Johansson.

  Linn, som hunnit jobbat några år som socialsekreterare, menar att det finns många fördelar med att jobba i Uppsala kommun.

  – I en stor kommun som Uppsala finns det många insatser att erbjuda våra barn och unga. Det är också tryggt att vi är en stor arbetsgrupp med många kollegor som kan backa upp varandra och utbyta kompetens. Jag har själv jobbat i en annan kommun i några år, men valde att komma tillbaka till Uppsala av just den anledningen, säger Linn

Nyheter om jobb och karriär

 • Platsutvecklingen i Gottsunda vinner kommunens jämställdhetspris

  Stadsbyggnadsförvaltningens arbete med att involvera unga tjejer när de utformar trygga platser i Gottsunda fick i dag Uppsala kommuns jämställdhetspris. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet tog samtidigt emot Uppsala kommuns jämställdhetsråds hedersomnämnande.

Kampanjer
 • Jobba som fysioterapeut

  Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.

 • Jobba som socionom

  Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.